Ako eliminovať škodlivosť dymu z našich životov? Festival Národný deň bez dymu v Bratislave vám to ukáže

PR článok

Foto: PMI

Dýchať čistý vzduch a žiť v čo najmenej škodlivom prostredí je pre nás všetkých veľmi dôležité. K novým a k prostrediu šetrnejším alternatívam sa stále viac pristupuje aj na Slovensku. V 21. storočí sa postupne svet v oblastiach, kde bol dym kedysi bežný, očisťuje. Aj klasické cigarety a fajčenie už nie sú in ako kedysi, keď sa fajčilo v interiéroch kaviarní, reštauráciách či dokonca v kanceláriách na pracovisku.

Ako sa môžu dospelí Slováci zbaviť škodlivín z dymu sa dozviete v putovnom interaktívnom laboratóriu Svet bez dymu na námestí pred Euroveou počas Národného dňa bez dymu už 8. septembra od 12:00 do 19:00 hod.

Veľká bezdymová revolúcia, ktorú odštartovala iniciatíva spoločnosti Philip Morris pokračuje. Na festivale Národný deň bez dymu, ktorý sa uskutoční v Bratislave dňa 8. septembra 2022 nebude chýbať putovné interaktívne laboratórium s názvom Svet bez dymu. V ňom sa na námestí pred Euroveou od 12:00 do 19:00 hod. zoznámia dospelí návštevníci s hlavnými rizikami spojenými s fajčením a so spaľovaním tabaku, faktami o nikotíne, o škodlivosti tabakového dymu a bezdymových riešeniach.

Foto: Philip Morris

V laboratóriu Svet bez dymu majú ľudia starší ako 18 rokov jedinečnú možnosť zažiť aj interaktívny rozhovor s virtuálnym popularizátorom vedy – profesorom Dohorelom v čase od 14:00 do 18:00.

V unikátnom laboratóriu spoznáte tiež pozadie 23 ročného výskumu a vývoja bezdymových alternatív, do ktorého spoločnosť Philip Morris investovala vyše 8 miliárd dolárov. Taktiež, že hlavnou príčinou negatívneho dopadu cigariet na zdravie je cigaretový dym, ktorý sa tvorí horením tabaku pri teplote viac ako 600°C a obsahuje viac ako 6 000 chemických látok, desiatky karcinogénov, toxické plyny, ďalšie nebezpečné látky a decht. Decht sa dostáva aj do ovzdušia a veľmi ľahko tiež do pľúc nielen fajčiarov, ale aj nefajčiarov či domácich maznáčikov.

 „Veríme, že každý dospelý fajčiar má právo na prístup k vedecky podloženým informáciám o bezdymových alternatívach, ktoré sú pre jeho zdravie oproti klasickým cigaretám preukázateľne lepšou voľbou. Preto sme v snahe informovať širšiu verejnosť o výsledkoch vedeckého pokroku na tomto poli predstavili iniciatívu Svet bez dymu. Jej prostredníctvom sa snažíme dospelým slovenským fajčiarom názorne vysvetliť rozdiel medzi horením a zahrievaním, čo so sebou horenie prináša a prečo nastal čas zvážiť lepšie alternatívy. Najmodernejšie technológie 21. storočia nám dnes túto šancu dávajú a som rada, že túto príležitosť tak budú mať aj návštevníci laboratória Svet byt dymu na festivale Národný deň bez dymu,“ hovorí Andrea Gontkovičová, generálna riaditeľka Philip Morris pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko.

Pred laboratóriom môžu návštevníci obdivovať inštaláciu úspešného dizajnéra Borisa Klimeka s názvom „Minulosť pohľadom budúcnosti“. Boris Klimek je zástancom filozofie iniciatívy Svet bez dymu, nakoľko sa sám pred niekoľkými rokmi vymanil zo zapáchajúceho područia dymu.

Foto: Philip Morris

Môj objekt navrhnutý pre iniciatívu Svet bez dymu predstavuje akýsi symbolický náhľad do budúcnosti a na archeologický objav, ktorý v danej dobe prezentujú vykopávky objektov zvaných popolníky. Tieto objekty sú datované približne ku koncu 20. storočia. Každopádne spoločnosť už prešla značnou zmenou životného štýlu a archeológovia danej doby opisujú tieto nádoby ako predmety patriace do dávnej minulosti. Obyčajný popolník sa tak stáva akýmsi dávnym a už nepotrebným otlačkom doby, symbolom zmeny, evolúcie a pokroku ľudstva. Tento objekt a jeho symbolika je teda určitou výzvou a prianím k nám samotným: Žime v budúcnosti, nie v minulosti.“ predstavil hlavnú myšlienku inštalácie Boris Klimek.

Originálne laboratórium vyvinuté v Českej republike využíva najmodernejšie technológie, ako napr. digitálne röntgenové lúče a holografické boxy. Výnimočné je najmä využitie technológie Motion Capture, vďaka ktorej ožíva postava samotného profesora Dohorela. Hlas a pohyb mu prepožičiava herec Peter Gecík pričom táto technológia sa používa na zaznamenávanie pohybov jeho tela a hlavy, ktoré sa potom prenášajú do vopred vytvoreného digitálneho modelu. V prípade Sveta bez dymu sa tak využitie Motion Capture posúva až k možnosti živého rozhovoru s virtuálnou postavou. Svet bez dymu a profesora Dohorela nájdete aj na www.svetbezdymu.sk.

V spolupráci s Philip Morris

Najnovšie články