Chceli si prilepšiť, no v dôsledku toho prišli o dôchodok. Seniori, dajte si pozor, aby sa to nestalo aj vám

Dana Kleinová

Foto: Image by wavebreakmedia_micro on Freepik / Pexels

Seniori, pozor. Možno sa snažíte si popri dôchodku prilepšiť, no nemali by ste to preháňať. Veľmi rýchlo sa totiž môže stať, že o svoj dôchodok prídete a ostanete bez peňazí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Sociálna poisťovňa, aj ľudia, ktorí poberajú dôchodok, môžu naďalej pracovať. Zákon ich totiž nijakým spôsobom neobmedzuje a neukladá im ani povinnosť oznámiť to Sociálnej poisťovni. V určitých prípadoch si dokonca môžu uplatniť odvodovú úľavu. Výnimkou sú však ľudia, ktorí poberajú predčasný starobný dôchodok, ktorí pri nesplnení podmienok môžu o dôchodok dokonca prísť.

Foto: Pexels

Odvodová úľava

Dôchodcovia pracujúci na dohodu si môžu uplatniť odvodovú úľavu. Uplatnenie tejto výnimky znamená, že si určia jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie, a to:

  • vôbec, ak ich príjem z danej dohody za kalendárny mesiac nepresahuje 200 eur alebo
  • v zníženom rozsahu, ak ich mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z danej dohody presiahne 200 eur. Poistné na dôchodkové poistenie v takom prípade platia len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.

Ak má daný dôchodca uzatvorených viacero dohôd o pracovnej činnosti, zo všetkých ostatných dohôd bude platiť poistné na dôchodkové poistenie v plnom rozsahu.

Odvodovú úľavu si pritom môžu uplatniť nielen tí, ktorí poberajú starobný dôchodok, ale aj poberatelia predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ktorí popri poberaní pracujú na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti (za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti sa považuje aj dôchodca, ktorý má s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka).

Odvodovú úľavu si dôchodcovia môžu uplatniť pomocou formulára Oznámenia a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – dôchodcovia), ktorým písomne informujú zamestnávateľa a tým za nich bude poistné v správnej výške odvádzať Sociálnej poisťovni zamestnávateľ. Sociálnej poisťovni tak už nemusíte nič oznamovať.

Pozor si musia dať predčasní dôchodcovia

Najnovšie články