Čo sa stane s rodičovským a trinástym dôchodkom po smrti seniora? Peniaze môžu dostať pozostalí, je v tom však háčik

Hyriaková Kristína

Foto: unsplash

Čo sa stane s trinástym a rodičovským dôchodkom po smrti penzistu? Štát po jeho skone vyplácanie starobného dôchodku automaticky zastaví a nie je možné ho ani dediť. V prípade iných príspevkov či dávok je to však inak.

Ako upozorňuje portál Finsider, rodičovský dôchodok môže po smrti penzistu získať jeho rodina. Vypláca sa suma za tie mesiace, počas ktorých ešte žil. Dokonca môžu za určitých okolností dostať aj trinásty dôchodok.

Nárok na rodičovský dôchodok po seniorovi, ktorý už nežije, môžu získať manžel či manželka, deti a rodičia. Podľa Sociálnej poisťovne je nevyplatený rodičovský dôchodok manželovi či manželke poukázaný automaticky po rozhodnutí o vdoveckom či vdovskom dôchodku. Deti alebo rodičia musia o nevyplatený bonus požiadať neformálnou žiadosťou s priloženým čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom. Deti tiež môžu požiadať o rodičovský bonus osobne na pobočke poisťovne.

O výške rozhoduje dátum úmrtia

O výške rodičovského dôchodku po smrti penzistu rozhoduje dátum úmrtia alebo aj dátum vzniku nároku na rodičovský dôchodok. „Výška bonusu sa počíta za tie mesiace, počas ktorých žil. Započítava sa aj celý mesiac, v ktorom zomrel. Nárok na rodičovský dôchodok vzniká vždy na začiatku kalendárneho roka,“ informuje portál. Pokiaľ senior zomrie napríklad v máji tohto roku, pozostalí môžu požiadať o rodičovský dôchodok za päť mesiacov. Rodina môže získať plnú sumu v prípade, že senior zomrie po 31. máji.

Ako je to s trinástym dôchodkom?

Najnovšie články