Do jedálne slovenskej základnej školy sa dostali nebezpečné jahody. Rodičia majú svoje deti sledovať

SITA

Foto: unsplash

Poľské kontrolné orgány boli informované prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) o prítomnosti vírusu spôsobujúceho hepatitídu A v jednej šarži čerstvých jahôd pochádzajúcich z Maroka.

Článok pokračuje pod videom ↓

Išlo o polkilové balenie šarže 0000/13-3120/2095, ktoré sa údajne nachádzalo na území Poľska v predaji od 11. do 12. marca. Jahody so zhodnou šaržou sa objavili aj na Slovensku, dodané boli do zariadenia školského stravovania v ZŠ v Krásne nad Kysucou.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci hneď aktívne komunikoval s vedením školy a miestne príslušným lekárom o opatreniach za účelom zamedzenia možného vzniku a šírenia ochorenia a ďalšieho postupu. Rodičov informovali o potrebe sledovať priebežne zdravotný stav detí.

Ochorenie nebolo potvrdené

„Dosiaľ nebol medzi žiakmi a zamestnancami potvrdený výskyt ochorenia,“ informuje Úrad verejného zdravotníctva SR. Súčasne úrad verejného zdravotníctva v Čadci kontaktoval regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, nakoľko dodávatelia jahôd spadajú pod kontrolu regionálnych veterinárnych a potravinových správ.

Cieľom bolo preveriť situáciu a prijať opatrenia. Regionálny úrad taktiež postúpil danú informáciu všetkým školským zariadeniam v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto, aby zabezpečili konkrétne opatrenia v prípade, že by im tieto potraviny s danou šaržou boli dodané.

Informácie budú preverovať

Najnovšie články