Dobrá správa pre seniorov. Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky jednej skupine dôchodcov, pozrite sa, či sa to týka aj vás

SITA

Foto: unsplash/SITA

Dobrá správa pre seniorov. Sociálna poisťovňa plánuje zvyšovanie dôchodkov. Týka sa to však len jednej skupiny dôchodcov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 160-tisíc starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov. Ide o skupinu tzv. pracujúcich dôchodcov, ktorým sa dôchodok zvyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za rok 2023. Sociálna poisťovňa informuje, že zvýšenie vykoná automaticky, nie je potrebné oň žiadať.

Foto: Image by wavebreakmedia_micro on Freepik

„Tí poberatelia dôchodkov, ktorých sa uvedená zmena týka, dostanú o zvýšení písomnú informáciu. Zvýšený dôchodok dostanú v aprílovom výplatnom termíne spolu s doplatkom od 1. januára 2024,“ uvádza ďalej poisťovňa. Rozhodnutie im doručí poštou, a to výlučne tým dôchodcom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku. Dôchodcom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, budú rozhodnutia zaslané do ich aktivovanej elektronickej schránky.

Najnovšie články