Mladé mamičky majú dôvod na radosť. Od januára 2024 si prilepšia aj o stovky eur

TASR

Foto: unsplash

Nárok na materské má poistenkyňa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do tejto doby sa po novom započíta aj doba štúdia na strednej a vysokej škole, ak štúdiom získala poistenkyňa príslušný stupeň vzdelania.

Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení skupiny poslancov SaS, ktorú Národná rada (NR) SR vo štvrtok definitívne schválila. „Cieľom predkladaného návrhu zákona je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské, s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tento krok môže slúžiť ako motivácia najmä mladých žien k materstvu po úspešnom skončení strednej alebo vysokej školy,“ vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe.

Účinnosť od roku 2024

Návrhom tak chcú zlepšiť možnosti žien na skĺbenie rodičovstva a pracovného života, obzvlášť skupinu vysokoškolsky vzdelaných žien. Novela bude účinná od 1. januára 2024.

Najnovšie články