Na to, aby ste dostali dôchodok, musíte mať tieto doklady. Ak ich nemáte, peniaze od Sociálnej poisťovne nedostanete

Hyriaková Kristína

Foto: unsplash/TASR archív

Vedeli ste o tom, že keď chcete ísť do dôchodku, potrebujete si splniť aj nejaké povinnosti? Ak to neurobíte, môže sa stať, že nedostanete dôchodok, preto si dajte pozor, aby ste to dodržali.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako píše portál Pravda, Sociálna poisťovňa neustále odporúča, aby si ľudia overili dopredu, či poisťovňa eviduje všetky obdobia zamestnania aj hrubé zárobky. Od nich totižto závisí výška dôchodku. Najideálnejšie je pozrieť si Elektronický účet poistenca, kde nájdete Individuálny účet poistenca v eSlužbách Sociálnej poisťovne. Môžete tiež požiadať o Výpis z EUP prostredníctvom formulára, telefonicky, emailom či osobne.

Aké doklady budete potrebovať?

  • doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania
  • platný občiansky preukaz či pas
  • doklady o ukončení vzdelania (ak ste sa narodili po roku 1963, tak aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky)
  • ak ste muž, tak aj vojenskú knižku či potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby
  • rodné listy detí, ak ste cudzinec, alebo sa vaše deti narodili v cudzine
  • doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Elektronickom účte poistenca
  • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení

Najnovšie články