Nezamestnaní si môžu uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti. Niektorí však na vyplatenie čakajú veľmi dlho

SITA

Foto: unsplash

Od 1. júla tohto roka si môžu nezamestnaní uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne alebo na úrade práce a sociálnych vecí ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Článok pokračuje pod videom ↓

V tlačovej správe na to upozorňuje Sociálna poisťovňa. Ak si osoba uplatní nárok na dávku v nezamestnanosti na príslušnom úrade práce, nie je potrebné duplicitne podať žiadosť o túto dávku aj v Sociálnej poisťovni.

Údaje v žiadosti úrad práce bezodkladne elektronicky poskytne Sociálnej poisťovni, nie je preto potrebné kontaktovať Sociálnu poisťovňu a overovať ich doručenie. „Kontakt žiadateľa o dávku so Sociálnou poisťovňou teda nie je potrebný, výnimkou je len to, ak ste pracovali v zahraničí,“ upozorňuje poisťovňa.

Foto: maxpixel

Pobočka musí rozhodnúť

Pobočka poisťovne je povinná rozhodnúť o nároku na dávku v nezamestnanosti najneskôr do 60 dní odo dňa začatia konania. „Za deň začatia konania sa považuje deň, keď bola žiadosť o dávku doručená Sociálnej poisťovni, bez ohľadu na to, či ste si nárok uplatnili priamo v Sociálnej poisťovni alebo na úrade práce,“ tvrdí poisťovňa. Zákonná lehota pobočky na rozhodnutie o dávke v nezamestnanosti tak nezačína plynúť od dátumu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, resp. odo dňa ukončenia zamestnania, ale až dňom doručenia žiadosti o túto dávku Sociálnej poisťovni.

Foto: pixabay

V určitých prípadoch to tak nie je

„Sociálna poisťovňa ubezpečuje verejnosť, že jej zamestnanci robia všetko preto, aby boli nároky žiadateľov o dávku v nezamestnanosti posúdené a vyplatené čo najskôr, keďže v mimoriadnom čase pandémie klienti často riešia zložité životné situácie,“ zdôrazňuje poisťovňa v tlačovej správe. V určitých prípadoch však celková lehota rozhodnutia o nároku nezávisí od Sociálnej poisťovne. „Pre posúdenie nároku sú potrebné aj podklady poistenca od bývalých zamestnávateľov, resp. ak ste pracovali v inom členskom štáte Európskej únie podklady od príslušnej inštitúcie tohto členského štátu,“ dodáva poisťovňa.