Po traume môže nasledovať smrť. Psychológ opísal 5 štádií u ľudí pred ich úplným koncom

Lucia Mužlová

Foto: unsplash

Ako sa hovorí, jediná istota v živote človeka, je smrť. Tá môže nastať rôznymi spôsobmi. Aj vedci sa touto otázkou zaoberali a zistili, že mozog je naozaj čarovný stroj, ktorý dokáže aj nemožné. Tzv. psychogénna smrť môže byť veľmi zdĺhavá a človeka môže skoliť do 3 týždňov. Skúsme si aj pri tejto ťažkej téme udržať pozitívny prístup a nadhľad.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa odborníkov nastáva psychogénna smrť zvyčajne v dôsledku traumatizujúcej udalosti. Tou môže byť trebárs letecká nehoda, ale aj akýkoľvek iný negatívny zážitok. Zjednodušene povedané, smrť prichádza, keď sa vzdáme nad životom. A tento proces predstavuje rôznych štádií.

Spoločnosť

Unsplash

Istá štúdia hovorí, že samota, alebo presnejšie osamelosť, je pre nás horšia, ako 20 cigariet denne. A keďže človek je tvor sociálny, niečo na tom skutočne bude. V prípade psychogénnej smrti je jedným z počiatočných príznakov stránenie sa spoločnosti. Ľudia prestanú prejavovať emócie, stretávať sa s priateľmi či rodinou a prejavujú až chorobnú ľahostajnosť. Pokiaľ sa človek vyhýba emóciám, podľa autora štúdie, ktorá sa tomuto psychickému stavu venuje, môže ísť o snahu vyrovnať sa s problémom vnútorne.

Apatia

Unsplash

Ďalšie štádium pozostáva z apatie. Človek prestane prejavovať záujem o čokoľvek, čo mal rád a stáva sa len prázdnou schránkou bez emócii. Človek, ktorý apatiu prežíva, postráda aj pud sebazáchovy a záujem o hygienu. Aj tie najprostejšie činnosti sa zrazu môžu javiť ako nesplniteľné.

Abúlia

Unsplash

Po apatii prichádza podobný stav, zvaný abúlia.

Najnovšie články