POZOR! Na 200 eur na dieťa nemajú nárok všetci pracujúci rodičia

SITA

Foto: unsplash

Systém daňového bonusu na dieťa sa počas minulého roka niekoľkokrát menil. Upravovala sa jeho výška, veková hranica dieťaťa pre priznanie nároku či ďalšie kritériá na jeho priznanie. Spolu s daňovým bonusom sa zvýšila aj suma prídavku na dieťa na 60 eur mesačne. Ide o tzv. rodinný balíček, ktorý má platiť len dočasne, do roku 2025.

Článok pokračuje pod videom ↓

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) na svojom blogu upozorňuje na to, že na plný daňový bonus na dieťa nemajú nárok všetci pracujúci rodičia.

Maximálna výška daňového bonusu je aktuálne na úrovni 140 eur mesačne na dieťa mladšie ako 18 rokov a 50 eur na dieťa, ktoré dovŕšilo 18 rokov. Tieto vekové hranice sú tiež novinkou a dočasne na dva roky nahradili vekovú hranicu 15 rokov.

Kto má nárok na daňový bonus?

Na daňový bonus má nárok rodič dieťaťa, ktorý má nenulový pracovný príjem. Zároveň je zadefinovaná maximálna percentuálna výška daňového bonusu, ktorá berie do úvahy výšku jeho príjmu a tiež počet detí. „Vznikla tak paradoxná situácia, keď nárok na plnú sumu daňového bonusu nemajú rodičia s najnižšími pracovnými príjmami,“ upozorňuje RRZ.

Foto: unsplash

Zamestnaný rodič jedného dieťaťa do 18 rokov potrebuje na získanie plnej sumy 140 eur hrubú mzdu 809 eur mesačne. Pri dvoch deťoch potrebuje 1 198 eur a pri troch deťoch 1 427 eur mesačne. Ak je rodičom živnostník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky a platí minimálne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, tak potrebuje ročný príjem vo výške aspoň 29 565 eur. Pri dvoch deťoch potrebuje 35 871 eur a pri troch deťoch 38 250 eur ročne.

Započítať sa môže aj druhý príjem

Čiastočne zmiernenie podľa rozpočtovej rady priniesla dodatočne prijatá zmena, keď sa do príjmu rodiča, ktorý poberá daňový bonus, môže v daňovom priznaní započítať aj príjem druhého rodiča. Teda v prípade rodín s obomi zamestnanými rodičmi musia mať spolu hrubý príjem aspoň 809 eur pri jednom dieťati, 1 198 eur pri dvoch deťoch a 1 427 eur mesačne pri troch nezaopatrených deťoch.

Daňový bonus aj prídavok na dieťa sú po poslaneckých zmenách definované pevnou sumou, to znamená, že sa nepočíta s ich automatickým zvyšovaním v nasledujúcich rokoch.

Kto si môže uplatniť nárok?

Najnovšie články