POZOR: Zvyšuje sa maximálna dávka v nezamestnanosti. Táto suma mnohých ľudí vôbec nepoteší

SITA

Foto: unsplash

Maximálna suma dávky v nezamestnanosti sa od začiatku júla zvýši. Pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci dosiahne maximum 1 234,30 eura, kým v súčasnosti je to 1 154,80 eura.

V 30-dňovom mesiaci bude maximálna dávka od júla predstavovať 1 194,50 eura, čo je zvýšenie z aktuálnych 1 117,50 eura. Na maximálnu výšku dávky v nezamestnanosti majú od júla tohto roka nárok tí prepustení zamestnanci, ktorých hrubá mzda dosahovala najmenej 2 422 eur. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.

Prečo sa dávka zvyšuje?

Zvýšenie maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti súvisí s nárastom maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý vychádza z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2021. Nový maximálny denný vymeriavací základ, a teda aj nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti, sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla tohto roka.

Súvisí s tým aj zvýšenie priemernej mzdy

Najvyššia možná dávka v nezamestnanosti sa od júla zvyšuje vzhľadom na rast priemernej mzdy na Slovensku, ktorá vlani medziročne stúpla o 6,8 % na 1 211 eur. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vychádza pri určovaní najvyššej možnej dávky, sa totiž počíta z dvojnásobku priemernej mzdy na Slovensku.

Od začiatku budúceho mesiaca stúpne aj maximálna výška dávky garančného poistenia, oproti súčasnosti bude vyššia až o 234 eur. Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu. Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka, výška garančnej dávky môže dosiahnuť maximálne 3 633 eur. V predchádzajúcom ročnom období bolo jej maximum na úrovni 3 399 eur.

1
Komentovať