Zhoršená koordinácia a neschopnosť rozpoznať písaný text! Toto je 7 dôležitých schopností a zručností, o ktoré prídeme, keď prestaneme písať rukou

KatkaR

Pokrok dnešnej modernej doby nám už dlhší čas naznačuje, že sa pomaly ale isto blížime do stavu, kedy už písanie rukou nebudeme vôbec potrebovať. Moderné technológie, ktoré robia všetko za nás, dokážu perfektne prečítať náš hlas a transformovať ho na text, písanie listov sa už dnes tiež nenosí, pretože je zbytočne zdĺhavé a nepraktické. Dokážeme si však predstaviť, ako môže úplné odstránenie klasického písania rukou ovplyvniť naše doterajšie schopnosti a zručnosti?

Článok pokračuje pod videom ↓
pixabay.com

Kým my sme sa v škole i doma trápili dlhé hodiny s písaním malej i veľkej verzie jedného písmenka, aby sme o pár dní mohli začať pracovať na ďalšom, fínske deti prišli na jeseň v roku 2016 do školy a písanie rukou si nemuseli trénovať vôbec. A spomínate si na listy, ktoré vaše deti usilovne písali Ježiškovi s radosťou a očakávaním v očiach? O pár rokov budú aj z tejto milej činnosti pravdepodobne iba legendy. Okrem toho však môžeme prísť aj o ďalšie veľmi dôležité a potrebné zručnosti.

Budeme mať problémy s pohybom, koordináciou a čítaním

Keď píšeme rukou, aktivujeme časti mozgu, ktoré sa okrem iného podieľajú aj na formovaní reči a interpretácii senzorických pohybov. U ľudí, ktorí sa činnosti písania nevenujú pravidelne, sú teda tieto oblasti zapájané v oveľa menšej miere.

pixabay.com

Okrem toho, ľudia majú vo svojom mozgu tzv. Brocovu oblasť, ktorá je zodpovedná nielen za tvorbu reči a rečové schopnosti, teda za spájanie slov do viet, ale je dôležitá aj pri pochopení a porozumení reči. Pri ručnom písaní sa automaticky aktivuje aj činnosť tejto oblasti. Na základe týchto faktov dospeli vedci z nórskej univerzity (The University of Stavanger) k záveru, že schopnosť rýchlo písať umožňuje rýchle čítanie a naopak, ľudia, ktorí čítajú pomaly, sa pravdepodobne písaniu rukou venujú iba sporadicky.

pexels.com

Budeme mať horšie vyvinutý zrak

V Číne a Japonsku sa lukostrelci snažili do svojich radov prijímať kaligrafov. Okrem schopnosti sústredenia sa na jeden predmet využívali aj ich vysokú presnosť vykonávanej činnosti (uvoľnený a vypustený šíp sa už nedal vrátiť, podobne ako ani ťah perom alebo štetcom na papieri).

pixabay.com

Nebudeme schopní rozpoznať písaný text

Pre ľudí, ktorí píšu veľmi málo alebo vôbec, bude pochopenie písaného textu čím ďalej, tým zložitejšie. Samozrejme, v našom  svete sa tento fakt nezdá byť veľkou tragédiou, no keď sa nad tým zamyslíme, pripravujeme svoj mozog o dobrý tréning. Pocítili ste niekedy napríklad, ako reaguje a ako sa správa váš mozog, keď má prečítať ručne písaný text dieťaťa zo základnej školy? Funguje podobne ako počítač – je preň ťažšie rozoznať ručne písaný text než text napísaný na počítači. Pri vnímaní tlačených záznamov totiž centrá mozgovej kôry pracujú menej, nakoľko rozumejú všetkému a nemusia zapájať asociatívne myslenie na vylúštenie ručne písaného textu.

pixabay.com

Zaostaneme v oblasti pravopisu, interpunkcie a gramatiky

Vo všetkých počítačoch, prehliadačoch, smartfónoch a iných výdobytkoch modernej techniky existuje funkcia automatickej kontroly pravopisu a gramatiky. Ak teda nemáte vedomosť o tom, aké i/y sa píše v nejakom slove alebo máte problém s vyhláskovaním slova permanentka, nemusíte mať strach, pretože váš mobil túto vedomosť určite má a špinavú prácu urobí rád za vás.

pixabay.com

Síce sa vám tieto funkcie môžu zdať momentálne pohodlné a praktické, no predstavte si, ako to bude vyvzerať o pár rokov, keď sa písanie rukou úplne vytratí z našich životov. Dobre a inteligentne vyzerajúci podnikateľ vás bude chcieť pozvať na kávu, no bez notebooku alebo smartfónu v ruke nebude vedieť vyvsloviť ani jednu súvislú vetu, a keby ste aj chceli, aby vám napísal romantický list, ten by bol pravdepodobne plný gramatických a iných chýb.

pixabay.com

Nebudeme schopní formulovať naše myšlienky

Písanie na počítači je v podstate niečo ako prúd okamžitých a často neutriedených myšlienok, zatiaľ čo písanie rukou je najvyššou formou abstraktného myslenia. Keď klávesy vyťukávajú text dokumentu, sme schopní zmeniť akúkoľvek časť vety či odseku, a môžeme tak urobiť kedykoľvek. Keď však píšeme rukou, najskôr si premyslíme celú vetu, ktorú sa chystáme napísať a až potom ju napíšeme. Pravdepodobne ju nebudeme neskôr prepisovať, pretože sme mali dostatok času rozhodnúť sa, čo presne v nej chceme a nechceme mať. Keď si to zhrnieme, vytváranie ručne písaného textu nás motivuje k hlbšiemu premýšľaniu, pričom zapája a rozvíja aj naše abstraktné myslenie. A to naozaj potrebuje byť rozvíjané!

Budeme mať zlú predstavivosť

Ľudia, ktorí pravidelne píšu rukou, lepšie vnímajú a tiež tieto vnemy lepšie odovzdávajú než ľudia, ktorí píšu výlučne na klávesnici. Keď si študent zoberie na prednášku notebook, má tendenciu nezapísať si iba to najdôležitejšie, ale zapíše si pre istotu rovno všetko, o čom profesor hovorí. Väčšinu energie teda vynakladá na to, aby si stihol túto reč zaznamenať ako na to, aby premýšľal a porozumel prednášanému učivu.

pexels.com

Budeme sa ťažšie učiť a zapamätávať si

Existuje množstvo štúdií, ktoré pojednávajú o tom, že ručne písaný text je oveľa lepšie zapamätateľný, pretože človek v ňom formuje základné myšlienky a zdôrazňuje tie najpodstatnejšie informácie už počas vnímania (počúvania, čítania, apod.) tohto textu. Tento fakt viacerými experimentmi potvrdili aj americkí psychológovia Daniel Oppenheimer a Pam Mueller. Vedci zistili, že keď si študenti písali poznámky ručne, parafrázovali a formulovali myšlienku spôsobom, ktorým ju dokázali lepšie zapísať a teda si ju aj lepšie zapamätať. V prípade písania poznámok na počítači však tento postup neprebehol. Ukázalo sa, že u študentov, ktorí na písanie používajú elektronické zariadenia, nie je mozog zapojený už počas prednášok, ale iba v predvečer skúšky.

https://www.instagram.com/p/BgBkFrzDnzD/?taken-by=radistudies

Vo všeobecnosti sa nám možno zdá, že spoločnosť neustále napreduje a posúva sa stále k lepšiemu. Keď sa však nad tým zamyslíme, musíme vidieť aj negatívne fakty tohto vývoja. Tými sú napríklad ohrozené ľudské zručnosti a schopnosti, ktoré môžu vďaka rýchlemu nástupu moderných technológií úplne zmiznúť z našich životov a naše deti alebo vnúčatá ich už nemusia vôbec zažiť, prípadne ich nebudú mať dostatočne rozvinuté. Ako to vidíte vy? Ste zástankyňou ručného písania alebo sa prikláňate ku klávesnici?

Pozri aj: Renomovaný psychológ popísal 9 zásad šťastného vzťahu. Riadite sa nimi aj vy?

Katuš, adme.ru

Najnovšie články