Priemerná mzda na Slovensku poriadne narástla. Vieme, v ktorom kraji sa zarába najviac

SITA

Foto: unsplash

Priemerné hrubé zárobky zamestnancov na Slovensku v treťom štvrťroku tohto roka medziročne vzrástli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva, reálny rast už dosiahlo jedenásť z nich. Najviac si reálne polepšili pracujúci v oblasti nehnuteľností, zdravotníctva a sociálnej pomoci. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Článok pokračuje pod videom ↓

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku počas tretieho kvartálu tohto roka vzrástla medziročne o 8,3 % na 1 403 eur. V hrubom dostávali zamestnanci v priemere o 107 eur viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Pokračujúci, pomerne výrazný, rast nominálnych miezd a klesajúca inflácia prispeli už tretíkrát po sebe k zmierneniu dynamiky poklesu reálnej mzdy na úroveň 0,6 %. Predstavuje to najnižšie znehodnotenie reálnej mzdy Slovákov za posledných sedem kvartálov. Sezónne očistená priemerná mzda oproti druhému štvrťroku tohto roka vzrástla o 1,4 %.

Foto: Pexels

Mzda narástla

V štruktúre ekonomiky všetkých 19 sledovaných odvetví hospodárstva zaznamenalo medziročný rast priemernej nominálnej mzdy. Zvýšenie hrubých miezd sa pohybovalo od 2,1 % v odvetví vzdelávania až po 18,5 % pri činnostiach v oblasti nehnuteľností. Celkovo vyššie medziročné rasty o viac ako 10 % dosiahli zamestnanci v deviatich odvetviach hospodárstva.

Kým v jarných mesiacoch odolali mzdy inflácii len v šiestich, v treťom štvrťroku tohto roka sa ich počet zvýšil na jedenásť. Reálny rast vyšší ako 7 % zaznamenali mzdy pracujúcich v oblasti nehnuteľností, zdravotníctva a sociálnej pomoci. Najvýraznejší, viac ako 6-percentný prepad reálnej mzdy pocítili zamestnanci v oblasti vzdelávania, štátnej a verejnej správy.

Kde pocítili zvýšenie platu najviac?

Odvetvia zamestnávajúce na Slovensku najviac ľudí, obchod a priemysel, vykázali mierny rast reálnych miezd. V priemysle priemerné mzdy stúpli nominálne o 9,4 % na úroveň 1 471 eur, reálny rast tak predstavoval 0,5 %. V odvetví obchodu priemerné zárobky vzrástli v nominále výraznejšie, a to o 10,6 % na 1 356 eur, obchodníkom reálne platy vzrástli o 1,6 %.

Foto: Pexels

Vo väčšine, celkovo v 11 odvetviach, bola mzda nižšia ako v priemere za celé hospodárstvo. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali naďalej zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, a to 876 eur a v ostatných činnostiach 991 eur.

Kde je mzda najvyššia?

Najnovšie články