Rovnaké ochorenie, iná výška invalidného dôchodku. Vysvetlíme vám, ako je to možné a čo sa berie do úvahy

Dana Kleinová

Foto: Radovan Stoklasa - TASR / Pexels

Rovnako ako v prípade starobného dôchodku, aj pri tom invalidnom je na určenie jeho výšky potrebný vzorec na jeho výpočet. Jeho súčasťou je hneď niekoľko veličín, v dôsledku ktorých sa môže stať, že hoci majú dve osoby rovnaký zdravotný problém, ich výška invalidného dôchodku sa výrazne líši. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Sociálna poisťovňa, invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa vypláca z invalidného poistenia, ktoré je súčasťou dôchodkového poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu.

Foto: Pexels

Od čoho závisí výška

Výška invalidného dôchodku závisí od dĺžky získaného dôchodkového poistenia a od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie sumy invalidného dôchodku sa k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal pred vznikom invalidity, pripočíta tzv. pripočítané obdobie, t. j. obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

Suma invalidného dôchodku tiež závisí od stanovenej miery poklesu vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Túto informáciu stanoví posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe posúdenia zdravotného stavu. Nepriaznivý zdravotný stav musí byť navyše vyhodnotený ako dlhodobo nepriaznivý, to znamená, že bude pretrvávať spravidla viac ako 1 rok. Taktiež sa sem započítava aj výška vašich hrubých zárobkov (teda aj s odvodmi do Sociálnej poisťovne), ktoré ste za svoj pracovný život získali.

Všetky potrebné údaje sa zisťujú vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na invalidný dôchodok. V dôsledku toho môže dôjsť k rozdielom vo výške invalidnej dôchodkovej penzie až o stovky eur aj pri rovnakých diagnózach.

Ako to funguje

Najnovšie články