Seniori, pokiaľ chcete naďalej dostávať dôchodok, nezabudnite na dôležitú povinnosť. Len takto neprídete o vaše peniaze

Hyriaková Kristína

Foto: TASR archív

Vedeli ste, že aj po tom, ako nastúpite do dôchodku, máte voči Sociálnej poisťovni určité povinnosti? Tie musíte splniť, pokiaľ nechcete prísť o vaše peniaze a penziu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Všetky povinnosti nájdete na webe Sociálnej poisťovne. Jednou z dôležitých je napríklad oznámenie zmeny adresy, na ktorej sa zdržiavate. Nejde pritom o riadne nahlásenú adresu trvalého pobytu, tie Sociálna poisťovňa získava z Registra fyzických osôb, takže ich nemusíte oznamovať. Zmenu musíte nahlásiť v prípade, že sa dlhodobo zdržiavate na inom mieste, než na akom máte nahlásený trvalý, alebo prechodný pobyt.

Nahlásiť musíte zmenu adresy

Zmenu adresy, na ktorej sa zdržiavate, je potrebné oznámiť neformálnou žiadosťou o zmenu adresy (listom), ktorú doručíte pobočke Sociálnej poisťovne, alebo ústrediu Sociálnej poisťovne alebo prostredníctvom eSchránky do ôsmich dní od jej zmeny. Pokiaľ si túto povinnosť nesplníte, môže sa vám stať, že dôjde k prerušeniu výplaty dôchodku, pokiaľ ho dostávate v hotovosti prostredníctvom pošty.

Niektoré povinnosti súvisia aj s tým, aký druh dôchodku poberáte. Pokiaľ ste na predčasnom dôchodku, máte povinnosť oznámiť vznik povinného dôchodkového poistenia alebo ukončenia jeho prerušenia, keď vám takéto poistenie vznikne v zahraničí. Taktiež si poberateľ invalidného dôchodku musí dať vyšetriť svoj zdravotný stav pri lekárskej prehliadke. Vdovy a vdovci zase musia oznámiť zmenu svojho stavu, respektíve opätovné uzavretie manželstva či ukončenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa.

Všetky povinnosti, ktoré máte, nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Najnovšie články