Seniori, pozor, lekári vás môžu odmietnuť vyšetriť, pokiaľ im nezaplatíte. Právo na to majú v tomto prípade

Dana Kleinová

Foto: unsplash/ TASR archív

Jedna skupina seniorov zažíva problém s odchodom do dôchodku. Nemôže za to však štát, ale ich lekár, ktorý ich odmietne ošetriť. Skrýva sa za tým jednoduchý dôvod. 

Ako informuje portál Užitočná pravda, minulý rok požiadalo o predčasný dôchodok takmer 50-tisíc ľudí. Uznaných žiadostí však bolo takmer o polovicu menej, hoci splnili podmienky nároku. Problém podľa všetkého nastal aj pri vybavovaní žiadostí. Podmienkou totiž je, že žiadateľ o predčasný dôchodok nesmie pracovať. V tomto momente nemá za neho kto platiť odvody, a tak môže nastať situácia, že ho jednoducho nevyšetria u lekára.

Foto: Pixabay

Vysvetlenie Sociálnej poisťovne

„Sociálna poisťovňa rozhodovala v zákonom stanovených lehotách – a to napriek nadmernej záťaži,“ vysvetlil Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne. Poisťovňa len informuje zdravotnú poisťovňu o priznaní predčasného starobného dôchodku po jeho priznaní, ako prikazuje zákon. Poisťovňa má pritom 60 dní na pridelenie dôchodku, no podľa zákona je možné toto obdobie predĺžiť o ďalších 60 dní.

Zároveň však vie občanom pre potreby zdravotnej poisťovne vystaviť potvrdenie o podaní žiadosti o dôchodok. „V každom prípade chceme proaktívne posilniť informovanosť žiadateľov o dôchodok tak, aby sme spoločne dokázali takýmto nepríjemným situáciám predchádzať,“ dodal Kontúr.

„Situácia žiadateľov o dôchodok je nám známa. Prišlo k nej pri väčšom množstve žiadostí o predčasný dôchodok. Hoci rozumieme, že nejde o neplatičov zdravotných odvodov, musíme povedať, že postup zdravotných poisťovní je úplne legitímny a správny v zmysle zákona o zdravotnom poistení,“ vysvetlil zas Matej Štepiansky, PR špecialista Dôvery.

Štepiansky uviedol zopár bodov pre lepšie pochopenie:

  • žiadatelia o dôchodok nie sú poistencami štátu (t. z. ešte nie sú dôchodcami);
  • žiadateľov o dôchodok zdravotným poisťovniam Sociálna poisťovňa ani neoznamuje (na rozdiel od poberateľov starobných dôchodkov), čiže nevedia o tom, že požiadali o predčasný dôchodok;
  • žiadatelia o dôchodok ani nemajú povinnosť oznamovať zdravotnej poisťovni, že sú žiadateľmi o dôchodok (a ani nie je pre nich osobitný kód kategórie);
  • podstatné je tiež to, že žiadateľ o dôchodok nie je oslobodený od platenia poistného;
  • podľa zákona za každého jedného poistenca a za každý jeden deň musí byť známy platiteľ poistného.

Ako túto situáciu vyriešiť

Najnovšie články