SENIORI, POZOR: Rodičovský dôchodok nedostanú všetci penzisti. Rozhoduje táto vec

Dana Kleinová

Foto: Pixabay / Image by Freepik

Rodičovský dôchodok je dávkou, na ktorú sa tešia mnohí penzisti. Nedostane ho však každý, hoci na prvý pohľad spĺňa podmienky. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Sociálna poisťovňa, nový druh dávky – rodičovský dôchodok sa na Slovensku zaviedol v novembri 2022. Nárok naň prvým dôchodcom vznikol od 1. januára 2023. Na prvý pohľad sa tak môže zdať, že nárok naň má každý dôchodca, ktorý poberá starobný dôchodok a zároveň je rodičom aspoň jedného dieťaťa. Nie je to však tak. O priznaní rodičovského dôchodku totiž rozhoduje jedna dôležitá vec.

Foto: Pexels

Kto má nárok

Nárok na rodičovský dôchodok nemajú len poberatelia starobného dôchodku, ale tiež invalidného po dovŕšení dôchodkového veku, výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

Poberateľ dôchodku zároveň musí byť rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa alebo fyzickou osobou, ktorá vychovala dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

V oboch prípadoch musí byť toto dieťa dôchodkovo poistené v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku (napríklad na účely vzniku nároku na rodičovský dôchodok v roku 2023 musí byť dieťa dôchodkovo poistené v roku 2021). Podmienka dôchodkového poistenia je splnená aj vtedy, ak dieťa bolo poistené len jeden deň.

Rozhoduje táto vec

Najnovšie články