Seniori, vedeli ste, že máte v tomto roku nárok na tento druh dôchodku? Vypočítate si ho pomocou kalkulačky

Hyriaková Kristína

FOTO TASR – Štefan Puškáš

Vedeli ste o tom, že v prípade, že vám zomrie manžel alebo manželka, máte nárok na pozostalostný dôchodok? Dôvod je, že vám vypadne príjem v domácnosti, ktorý nastane po skonaní partnera.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, nárok na vdovský či vdovecký dôchodok vzniká len v rámci manželstva. Sociálnna poisťovňa ho nevypláca ľuďom, ktorí so zosnulým partnerom či partnerkou žili v jednej domácnosti, a to ani vtedy, keď spolu už žili dlho a mali aj deti.

Podstatné je manželstvo

Vdovský či vdovecký dôchodok sa väčšinou vypláca dva roky od smrti partnera a po tejto dobe ho Sociálna poisťovňa vypláca len výnimočne, a to v prípadoch, ak vdova/vdovec dovŕšil dôchodkový vek, stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, alebo bolo toto dieťa v rodine zomretého vychovávané, pokiaľ je poberateľ invalidný a jeho schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 percent, ak poberateľ vychoval aspoň tri deti alebo dovŕšil aspoň 52 rokov a vychoval dve deti či ak dovŕšil aspoň 57 rokov a vychoval jedno dieťa.

„Nárok neovplyvňuje dĺžka trvania manželského zväzku, neskúma sa spoločné žitie manželov či spolužitie v jednej domácnosti, ani či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu alebo nie,“ informuje poisťovňa na webe.

„Ak váš manžel či manželka odvádzal poistné do Sociálnej poisťovne (bol zamestnaný alebo si platil poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne, či ho za neho, v určitých prípadoch, odvádzal štát) a ku dňu smrti získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, v prípade jeho úmrtia pozostalej manželke vznikne nárok na vdovský dôchodok. Rovnako v prípade, ak zomrel v dôsledku pracovného úrazu, či choroby z povolania. „

Nárok na vdovský či vdovecký dôchodok vám vzniká, ak váš zosnulý partner:

Najnovšie články