Seniori, zbystrite pozornosť. Ak chcete naďalej dostávať dôchodok, nesmiete zabudnúť na túto povinnosť

SITA

Foto: unsplash/pxhere

Sociálna poisťovňa potrebuje do 15. októbra od niektorých dôchodcov potvrdenie o žití. Preukázanie žitia je podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie. Tam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze po predchádzajúcom doručení potvrdenia o žití.

Článok pokračuje pod videom ↓

Povinnosť zaslať potvrdenie teda majú dôchodcovia s bydliskom v štátoch, ktoré nepatria k štátom Európskej únie, nežijú ani vo Švajčiarsku alebo v Spojenom kráľovstve. Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami Európskej únie, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári.

Tlačivo k potvrdeniu o žití, ktoré majú do 15. októbra Sociálnej poisťovni doručiť dôchodcovia z krajín mimo EÚ, musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané.

Nezabudnite na túto povinnosť

„Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napríklad notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Následne im Sociálna poisťovňa zašle dôchodok za tretí štvrťrok, teda za obdobie od 1. júla tohto roka do 30. septembra tohto roka,“ informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe.

Tlačivá k potvrdeniu o žití zaslala Sociálna poisťovňa týmto dôchodcom ešte v januári. V rôznych jazykoch sú k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Najnovšie články