Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári bijú na poplach: Hrozí kolaps, toto odkazujú vláde

SITA

Foto: unsplash

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vyzýva vládu SR, premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) a poslancov Národnej rady SR na prijatie okamžitých opatrení, ktoré by predišli hroziacemu kolapsu pekárenského odvetvia a zabráneniu vzniku stavu odkázanosti Slovenska na dovoz čerstvých pekárenských výrobkov.

Aktuálne hroziacemu kolapsu odvetvia by bolo možné zabrániť, ak by mali slovenskí potravinári adekvátneho a odborného partnera v podobe ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Informoval o tom predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský v tlačovej správe.

Hrozí kolaps

„Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády SR a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, slovenskí potravinári a slovenskí pekári dlhodobo zápasia s existenčnými problémami, ktoré vznikli z dôvodu okolností, ktoré nespôsobili. Namiesto odbornej diskusie, spolupráce a snahy o hľadanie riešení sa však slovenskí pekári stretávajú s obrovskou neodbornosťou, neochotou, aroganciou a cielenými opatreniami, smerovanými k podpore ekonomicky najsilnejších subjektov na trhu a úplnou ignoranciou vo vzťahu k podpore slovenských výrobcov potravín,“ uviedol Lapšanský.

Dôležitá je potravinová sebestačnosť

Zväz požaduje konkrétne opätovné zaradenie témy potravinovej sebestačnosti Slovenska medzi zásadné priority vlády SR, vytvorenie účinných mechanizmov pre podporu zvyšovania podielu slovenských výrobkov na pultoch obchodov, prijatie opatrení smerujúcich k posilneniu postavenia slovenských výrobcov potravín v potravinovom reťazci, zamedzenie prijímania legislatívnych opatrení, ktoré oslabujú postavenie a podnikanie slovenských výrobcov potravín, prijatie opatrení smerujúcich k podpore umiestnenia slovenských potravín na pultoch obchodov a zvýšenia konkurencieschopnosti slovenských potravín, prijatie dočasných legislatívnych opatrení na zamedzenie nekontrolovateľného rastu výrobných nákladov pekárov za účelom záchrany a udržania podnikania a pracovných miest a zaradenie témy udržateľnosti podnikania v potravinárskej výrobe medzi zásadné priority vlády SR.

„Považujeme za nevyhnutné, aby došlo k okamžitému zastaveniu cielených snáh o likvidáciu nášho odvetvia a nahradenie neodborných politických nominácií skutočnými odborníkmi na kľúčových postoch v rámci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nahradenie bezobsažnej marketingovej propagandy reálnymi činmi, zameranými na podporu zachovania potravinárskej výroby na Slovensku,“ uzavrel Lapšanský.

0
Komentovať