Sociálna poisťovňa už čoskoro začne vyplácať novú dávku. Nárok na ňu bude mať táto skupina Slovákov

SITA

Foto: unsplash/TASR

Od začiatku budúceho roka začne Sociálna poisťovňa vyplácať novú dávku. Pôjde o nový príspevok za prácu v obecnej polícii, ktorý sa zavádza novelou príslušného zákona. Na úlohy súvisiace s novou legislatívou sa už Sociálna poisťovňa intenzívne pripravuje. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Článok pokračuje pod videom ↓

Príspevok za prácu v obecnej polícii bude pravidelnou peňažnou dávkou zo Sociálnej poisťovne pre bývalých príslušníkov obecnej polície akejkoľvek obce na Slovensku. Žiadať o tento príspevok bude možné najskôr od 1. januára 2024, čiže odo dňa účinnosti zákona o obecnej polícii. Nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii žiadateľ splní, ak v čase podania žiadosti už nie je príslušníkom obecnej polície, pracovný pomer v obecnej polícii mu trval najmenej 25 rokov a má aspoň 56 rokov.

Za obdobie trvania pracovného pomeru v obecnej polícii sa považuje aj obdobie výkonu základnej vojenskej služby, náhradnej alebo prípravnej vojenskej služby.

Kto získa nárok na príspevok?

Nárok na príspevok žiadateľovi zaniká pri dovŕšení dôchodkového veku, priznaním predčasného starobného dôchodku, opätovným vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii alebo v prípade úmrtia.

Od čoho sa bude odvádzať jeho výška?

Najnovšie články