Sociálna poisťovňa zverejnila upozornenie. Ak si chcete uplatniť rodičovský dôchodok, zostávajú vám dva dni

SITA

Foto: unsplash

Na odoslanie vyhlásenia o nároku na rodičovský dôchodok zostávajú posledné dva dni. Sociálna poisťovňa pripomína pracujúcim deťom, ktoré boli dôchodkovo poistené v roku 2021 a želajú si poukázať rodičovský dôchodok náhradným rodičom, aby to nezabudli poisťovni oznámiť do konca februára tohto roka.

V tlačovej správe to uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Rovnako tak to môžu urobiť do tohto termínu aj tí poistenci, ktorí si neželajú, aby Sociálna poisťovňa poukázala rodičovský dôchodok biologickým rodičom, resp. jednému z rodičov. Slúži na to formulárktorý je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne a v jej pobočkách po celom Slovensku. Ak si deti želajú, aby bol ich rodičom priznaný rodičovský dôchodok, nie je potrebné urobiť nič. Nárok vznikne automaticky.

Dôležité upozornenie

Sociálna poisťovňa pripomína, že dieťa nebude musieť kvôli rodičovskému dôchodku platiť vyššie poistné. Rodičovský dôchodok neovplyvňuje súčasnú výšku poistného dieťaťa, ani výšku jeho dôchodku v budúcnosti. Nárok na rodičovský dôchodok pritom vznikne automaticky. Ani dieťa ani rodič nemusia Sociálnu poisťovňu o nič žiadať. Ak nárok vznikne automaticky, trvá minimálne 5 rokov.

Zostáva vám už len pár dní

Do 28. februára tohto roka treba osobne, poštou alebo elektronicky bez návštevy pobočky doručiť vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok. Vyhlásenie k rodičovskému dôchodku je potrebné doručiť len v prípadoch, ak si dieťa želá rodičovský dôchodok „presmerovať“ na náhradných rodičov, resp. odoprieť nárok svojim biologickým rodičom.

Maximálna suma rodičovského dôchodku pre rok 2023 je 21,80 eura mesačne pre jedného rodiča za jedno dieťa. Rodičovský dôchodok sa vypočítava zo všetkých hrubých príjmov dieťaťa, z ktorých bolo v roku 2021 zaplatené na dôchodkové poistenie. Nie je dôležité, koľko mesiacov dieťa odvádzalo, ale či sa z jeho príjmov uhradilo dôchodkové poistenie.

Najnovšie články