Starí rodičia zverejnili svoje názory na výchovu dnešných detí, niektoré vyhlásenia vás pobúria. Toto si myslia o rodičovstve

Dana Kleinová

Foto: Pexels

Praktiky a normy týkajúce sa výchovy detí sa časom menia, pričom každá generácia rodičov nanovo definuje túto rolu. Starí rodičia a rodičia tak niekedy môžu mať rôzny pohľad na výchovu a nezhodnúť sa v zásadných veciach.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako píše portál Huffpost, mileniáli, ako aj mladšia generácia, majú v súčasnosti iný spôsob výchovy, ako mali ich rodičia. Súvisí to tiež s tým, že majú väčší prístup k informáciám a radám vďaka internetu a sociálnym sieťam. Redaktori Huffpost sa tak rozhodli zistiť, v čom sú najväčšie rozdiely a ako vnímajú iné štýly výchovy staršie generácie.

Foto: Image by shurkin_son on Freepik

Názory na nežné rodičovstvo

Nežné rodičovstvo je známe napríklad tým, že rodičia svoje deti netrestajú a nekričia na ne, namiesto toho sa s nimi všetko snažia vyriešiť pomocou rozhovoru a nútia ich hovoriť o svojich pocitoch, aby im vysvetlili, prečo sú niektoré veci nevhodné v niektorých situáciách. Takýto štýl rodičovstva sa v súčasnosti stretáva s rôznymi názormi.

„Moje deti sú do svojich detí také investované, až je to krásne! Používajú jemné výchovné techniky aj pri náročných osobnostiach; poskytujú im zdravé východiská a vychovávajú aj ich kamarátov. Sú o 100 % lepšie, ako som bola ja – ale ja som to musela zvládnuť sama s piatimi deťmi. Zakaždým by som si vybrala výchovu mojich detí namiesto svojej!“ priznala jedna babička a nebola jediná, ktorá skonštatovala, že jej deti odvádzajú pri výchove lepšiu prácu ako kedysi ona.

Ďalšia však nesúhlasí a naopak, má obavy. „Ľudia, ktorí chcú robiť jemnú výchovu, by sa mali naozaj vzdelávať o tom, ako to funguje, ak sa snažia dosiahnuť ciele jemnej výchovy. Často si ho ľudia mýlia s permisívnym rodičovstvom,“ vysvetľuje babička, ktorá si myslí, že veľa rodičov nie je na svoje deti dostatočne prísna, ale naopak, je príliš zhovievavá. S tým súhlasí aj tretia, ktorá dodáva: „Príliš veľa dnešných rodičov je „priateľmi“ svojich detí, takže nikto nemá nič pod kontrolou!“ 

Štvrtá zas naopak tvrdí, že niektorí rodičia majú na svoje deti príliš veľké nároky a prihlasujú ich na rôzne krúžky, vnucujú im rôzne zručnosti, doučovania a celkovo ich nenechávajú byť normálnymi deťmi.

Zmeny, ktoré by ocenili aj kedysi

Najnovšie články