Štát ponúka ďalšie dotácie na obnovu domov. Novú výzvu spustí už o pár dní, tieto podmienky musíte splniť

Dana Kleinová

Foto: pixabay.com

Opäť budete môcť dostať peniaze na opravu vášho domu. Štát plánuje pomôcť ďalším 10-tisíc domácnostiam. Žiadosť budete môcť poslať už o pár dní. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Slovenská agentúra životného prostredia, spúšťa sa 4. výzva v rámci programu Obnov dom. Podávanie žiadostí sa spustí v pondelok 9. októbra a bude trvať do 30. novembra, alebo do dosiahnutia počtu 10-tisíc žiadostí. Na výzvu bolo vyčlenených 190 miliónov eur a týka sa domov postavených pred rokom 2013. Príspevok môže byť žiadateľovi poskytnutý len raz.

Foto: pixabay.com

Aké sú podmienky?

Oprávnený žiadateľ musí byť bezúhonný a musí byť vlastníkom, resp. spoluvlastníkom nehnuteľnosti. V prípade spoluvlastníctva potrebuje súhlas a splnomocnenie manžela/ky alebo ostatných podielových vlastníkov, ktorí sú tiež bezúhonní.

V prípade rodinného domu sa podmienky vzťahujú na jeho umiestnenie, i rok postavenia. Rodinný dom, na obnovu ktorého má byť poskytnutý príspevok, musí byť na území Slovenskej republiky, byť postavený pred rokom 2013, evidovaný v liste vlastníctva ako „rodinný dom“ s tým, že má najviac tri bytové jednotky a v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte budovy musí byť pred obnovou zatriedený ako rodinný dom.

Touto obnovou sa navyše musí dosiahnuť úspora primárnej energie minimálne vo výške 30 percent.

Čo sa zmenilo?

Oproti minulým výzvam dochádza aj k dôležitej zmene. Novinkou je, že spolu so žiadosťou posielate aj fotografie rodinného domu pred obnovou zo všetkých strán, a tiež energetický certifikát budovy pred obnovou, resp. projektové energetické hodnotenie. Predtým sa tieto prílohy posielali až neskôr.

Najnovšie články