Táto skupina ľudí môže dostať takmer 300 eur. Andrej Danko predložil návrh, ktorý sa nevyhol ostrej kritike

SITA

Foto: unsplash/TASR

Téma rekreačných poukazov je opäť na pretrase. Andrej Danko spolu s ďalšími poslancami za Slovenskú národnú stranu s Rudolfom Huliakom, Dagmar Kramplovou a Adamom Lučanským predložili do parlamentu nový návrh na rozšírenie platnosti rekreačných poukazov aj na rodičov zamestnancov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako uvádzajú poslanci v návrhu, cieľom je zintenzívniť podporu domáceho cestovného ruchu prostredníctvom rozšírenia foriem uplatňovania rekreačného poukazu zamestnanca. Ak zákon v parlamente prejde, účinný by mal byť od 1. januára 2025.

Rekreačné poukazy, ako aj znížená sadzba dane z pridanej hodnoty na ubytovanie, sa zaviedli na Slovensku v roku 2019. Rekreačný poukaz poskytuje zamestnávateľ vo výške 55 percent oprávnených výdavkov na pobyt, maximálne však 275 eur za celý rok. Pôvodným zámerom zavedenia rekreačných poukazov bolo, aby si ľudia s nižším príjmom mohli dovoliť aspoň jednu rekreáciu ročne.

Chcú rozvíjať

Zároveň tiež hotely mali na Slovensku jednu z najnižších mier vyťaženosti z európskych krajín a predkladatelia návrhu sa obávali hrozby prepúšťania zamestnancov pracujúcich v tomto odvetví. Podstatou rekreačného poukazu bolo podľa nich predovšetkým stimulovať zvýšenie počtu prenocovaní na Slovensku a rozvoj nadväzujúcich služieb.

Vďaka zavedeným poukazom ako aj zníženiu sadzby DPH na ubytovanie sa zvýšili počty prenocovaní a obsadenosť ubytovacích kapacít. Na základe porovnania členských štátov Európskej únie s podobnou mierou prenocovaní domácich turistov na obyvateľa sa ukazuje, že od roku 2019 sa tempo rastu prenocovaní slovenských domácich turistov napriek zavedeným obmedzeniam v súvislosti s ochorením COVID-19 výrazne zrýchlilo. Oproti januáru 2018 bol počet prenocovaní domácich turistov na Slovensku o 28 % vyšší, zatiaľ čo priemer porovnateľných krajín bol vyšší iba o 9,5 %.

Negatívne vplyvy

Toto opatrenie má mať popri pozitívnych negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Predkladatelia očakávajú veľmi mierne zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu a rozpočtov samospráv na základe väčšieho využívania služieb domáceho cestovného ruchu. Očakáva sa však aj zníženie príjmov na dani z príjmov z dôvodu, že príjem zamestnanca z príspevku na rekreáciu je oslobodený od dane z príjmov a tiež z dôvodu, že zamestnávateľ si môže tieto náklady zahrnúť do daňových výdavkov. Predpokladajú sa vyššie výdavky zo štátneho rozpočtu z dôvodu, že mnohí zamestnanci štátu môžu požiadať o príspevok na rekreáciu pre svojho rodiča.

Kto má povinnosť na rekreačný poukaz?

Najnovšie články