Toto vám môže zvýšiť výšku vášho dôchodku a vôbec ste o tom nevedeli. Skvelá správa pre mnohých seniorov

Hyriaková Kristína

Foto: TASR archív - Štefan Puškáš

Viete o tom, že vaša penzia môže byť oveľa vyššia? Môže sa vám zvýšiť, pokiaľ podáte žiadosť skôr, ako dosiahnete dôchodkový vek. 

Článok pokračuje pod videom ↓

V prípade, že o dôchodok nepožiadate hneď, ako naň budete mať nárok, môžete mať dôchodok o niečo vyšší. Všetko závisí na čase, v ktorom nebudete dôchodok poberať, a to napriek tomu, že by ste už mohli.

„Ak požiadate o penziu neskôr, ako môžete, vypočíta sa vám dôchodok ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku s použitím aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. K tomu sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty,“ informuje portál Pravda.

Ako to môžete vyriešiť?

Suma, ktorá je takto určená, sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia, ktoré ste získali po vzniku nároku na dôchodok bez poberania tejto penzie. Osobný mzdový bod sa vyráta z rokov pred rokom, keď boli splnené podmienky nároku na dôchodok.

Pozor na dátum

Najnovšie články