Trinásty dôchodok sa nevyhol kritike. Odborníci zverejnili správu, ktorá seniorov vôbec nepoteší

SITA

Foto: Image by Freepik

Schválenie návrhu na zvýšenie trinásteho dôchodku by mohlo podľa odhadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) trvale prispievať ku zvyšovaniu deficitu verejných financií na úrovni 0,4 až 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Už v strednodobom horizonte do roku 2027 by to zvýšilo dlh verejnej správy o 1,6 % HDP.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Vzhľadom na zlý stav dlhodobej udržateľnosti verejných financií a potrebu stabilizácie verejného dlhu by mala vláda prijímať nákladné a trvalé opatrenia iba za predpokladu ich plného trvalého finančného krytia, teda trvalým znížením iných výdavkov a/alebo zvýšením príjmov v rovnakej výške a neprispievať ku ďalšiemu zhoršovaniu dlhodobého zdravia verejných financií,“ uvádza RRZ.

Prijatie návrhu by prispelo k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií o 0,4 % HDP, ktorá sa už dnes nachádza výrazne v pásme vysokého rizika.

Koho opatrenie ovplyvní pozitívne?

Z pohľadu príjmov domácností by navrhované opatrenie pozitívne ovplyvnilo disponibilné príjmy približne 1,9 milióna ľudí spoločne žijúcich v rodinách dôchodcov, čo by prispelo k miernemu poklesu príjmových nerovností v populácii. Miera rizika chudoby rodín s poberateľmi dôchodku by mierne poklesla o 0,07 percentuálneho bodu z 15,1 %. Naopak miera rizika relatívnej chudoby rodín bez dôchodcov by štatisticky stúpla o 0,36 percentuálneho bodu z úrovne 11,8 %, hoci príjmy týchto rodín ostanú nominálne nezmenené, nakoľko sa zvýši mediánový príjem populácie, voči ktorej sa ukotvuje hranica chudoby.

Analytici to vidia jasne

„Tento efekt by mal však prevažujúci vplyv, a preto by navrhované zvýšenie 13. dôchodku viedlo k štatistickému nárastu podielu osôb ohrozených relatívnou príjmovou chudobou v celej populácii o 0,14 percentuálneho bodu z úrovne 13,5 %. Hoci paradoxne miera relatívnej chudoby vzrastie, príjmové nerovnosti sa znížia,“ vysvetľujú analytici rozpočtovej rady.

Nie sú potrebné ďalšie opatrenia

Najnovšie články