Veľké zmeny v predčasných dôchodkoch. Po novom sa zmení vek odchodu do penzie, ale aj suma, seniori sa nepotešia

Dana Kleinová

Foto: TASR - Jaroslav Novák / Pixabay

Vláda schválila veľké zmeny v predčasných dôchodkoch. Ovplyvní to aj vek odchodu do dôchodku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informoval portál Užitočná pravda, minulý rok množstvo ľudí požiadalo o predčasný dôchodok z dôvodu, že sa im to oplatilo vďaka dvojnásobnej valorizácii. Tento rok je valorizácia stále vysoká (14,5 %), preto sa znova počíta s rovnakou situáciou a vysokým záujmom ľudí. Situácii sa však mení, keďže včera bol schválený a prešiel tretím konaním pozmeňujúci návrh, ktorým sa novým spôsobom upravuje nárok na vznik predčasného dôchodku. Predložila ho koaličná poslankyňa Zdenka Mačicová (Hlas-SD) a platnosť by mal nabrať 15. mája 2024.

Foto: Pixabay

Zmení sa vek odchodu do dôchodku

Vďaka návrhu sa 40 odpracovaných rokov, ako podmienka na predčasný dôchodok, nahradí potreným odpracovaným obdobím, ktoré sa pre príslušný ročník určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný kalendárny rok a čísla 23. Ako zdôvodnenie čísla 23 bolo v návrhu vysvetlené, že ide o rozdiel medzi všeobecným dôchodkovým vekom (63 rokov) poistencov, ktorí odchádzali do dôchodku v roku 2023– ide o ročník 1960 a 40 odpracovanými rokmi – podmienka nároku na predčasný dôchodok.

Ak všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ešte nie je známy, tak sa zaň bude považovať posledný určený vek zvýšený o dva mesiace za každý kalendárny rok rozdielu roku narodenia poistenca a príslušného ročníka, pre ktorý bol určený posledný všeobecný dôchodkový vek.

V prípade ročníkov narodenia 1967 a neskoršie sa potrebný počet odpracovaných rokov bude meniť v závislosti od strednej dĺžky života, teda rovnako ako všeobecný dôchodkový vek, ktorý sa od budúceho roka bude určovať podľa nového vzorca.

V praxi to znamená, že osoby narodené v rovnakom roku budú musieť na splnenie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok získať rovnaký počet odpracovaných rokov.

Zmeny vo výpočte sumy

Najnovšie články