Veľký prieskum ukazuje dobré správy. Vo vedení najväčších spoločností je na Slovensku 25 % žien

SITA

Foto: unsplash

Na Slovensku pôsobí vo vedení najväčších spoločností až 25 % žien. Je to viac ako vo svete, keďže ženy zastávajú celosvetovo iba 19,7 % miest v predstavenstvách a dozorných radách. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 2,8 %.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vyplýva to z publikácie Women in the boardroom: A global perspective, ktorú zverejnila spoločnosť Deloitte Global. Prítomnosť väčšieho počtu žien však neznamená, že sa dostávajú na najvyššie vedúce funkcie. Predsedníčok predstavenstva je 6,7 % a žien vo funkcii CEO/generálnej riaditeľky je 5 %. Zo štatistík jednotlivých kontinentov vyplýva, že počet žien vo vedení je najvyšší v Európe (30,7 %), avšak finančných riaditeliek je najviac v Afrike (22,7 %), nasleduje Ázia (19,8 %) a Európa je až na treťom mieste (15,8 %).

Prieskum hovorí jasne

Európania pôsobia vo vedúcich funkciách v porovnaní s ostatnými kontinentmi zväčša kratšie, pričom to platí nielen pre ženy (4,6 roka), ale aj pre mužov (6,7 roka). Na celom svete sú však ženy vo vedení v priemere mladšie ako muži zastávajúci podobné vrcholové pozície. Prieskum ukazuje, že rozmanitosť na najvyšších riadiacich úrovniach je veľmi dôležitá a má vplyv na celkovú diverzitu a kultúru. Spoločnosti so ženami vo funkcii CEO/generálnej riaditeľky majú výrazne vyváženejšie zastúpenie mužov a žien vo vedení ako tie, ktoré vedú muži, 33,5 % žien oproti 19,4 %.

„Mať väčší počet žien vo vedení je veľmi prínosné, lebo vďaka diverzite sa ako spoločnosť môžeme posúvať vpred. Je však dobré dbať na to, aby v riadiacich funkciách boli rovnomerne zastúpené nielen obe pohlavia, ale aby sa pri výbere členov vedenia bral ohľad aj na rôznorodosť názorov, skúsenosti a podobne,“ uviedla vedúca partnerka Deloitte na Slovensku Ivana Lorencovičová.

Najnovšie články