Viac ako dvestotisíc ľudí od štátu nedostane dôchodok. Stačí len jedna chyba a bude sa to týkať aj vás

TASR

Foto: Image by Freepik

Z celkového počtu 405 000 samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) pôsobiacich na Slovensku, medzi ktoré patria aj živnostníci, je sociálne poistených len približne 49 %. Viac než 200 000 osôb takto vypadáva zo systému sociálneho poistenia, bez nároku na starobný alebo invalidný dôchodok, nemocenské a iné dávky.

Upozornil na to Slovenský živnostenský zväz (SŽZ). Absencia sociálneho poistenia súvisí s príjmom týchto podnikateľov. „Povinne nemocensky a dôchodkovo sa totiž musí poistiť len tá osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti prekročil 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu,“ priblížil zväz. Za rok 2023 je táto hranica príjmu na úrovni 7824 eur.

Ako sa počíta budúci dôchodok?

Z tých, ktorí sú sociálne poistení, až 80 % platí poistenie len z minimálneho vymeriavacieho základu. Živnostenský zväz upozornil, že budúci dôchodok živnostníka sa bude počítať z toho istého základu ako odvody, ktoré platí. Minimálny mesačný vymeriavací základ v súčasnosti dosahuje 651,70 eura, z toho vyplývajúce poistné 33,15 % je mesačne 216,13 eura. „Preto ak živnostník platí len minimálne odvody, jeho dôchodok bude dosahovať úroveň, ako keby zarábal 652 eur v hrubom v postavení zamestnanca,“ vyčíslil SŽZ.

Živnostník má niekoľko možností

Zároveň pripomenul, že slovenská legislatíva ponúka živnostníkom niekoľko možností, ako evidovať a následne preukazovať daňové náklady. Až dve tretiny pritom využívajú možnosť uplatnenia tzv. paušálnych výdavkov. Tie podľa zväzu predstavujú výrazné administratívne zjednodušenie a odbremenenie od účtovnej agendy.

Ako to funguje?

Najnovšie články