Bez príjmu a s dlhom na krku. Slovenským seniorom hrozí, že zostanú niekoľko mesiacov bez peňazí

Hyriaková Kristína

Foto: pixabay

Pokiaľ zvažujete odchod do predčasného dôchodku, mali by ste si to naplánovať dopredu. Akonáhle podáte žiadosť, nemôžete viac pracovať. Musíte preto počítať aj s výpoveďou a následnou lehotou.

Ako upozorňuje portál Finsider, následne musíte počítať aj s tým, že kým sa vám predčasný dôchodok schváli, budete čakať aj dva mesiace. Práve tu nastáva problém. Seniorovi chýba príjem a okrem toho musí byť zo zákona zdravotne poistený. Takto sa môžete jednoducho stať dlžníkom.

Sociálna poisťovňa má čas na rozhodnutie

Nárok na predčasný dôchodok máte dňom podania, následne má Sociálna poisťovňa 60 dní na to, aby ho priznala. Túto lehotu si však môže predĺžiť o ďalších 60 dní. „Okrem toho, že žiadateľ musí odpracovať určitý počet rokov, jednou z podmienok na priznanie predčasného dôchodku je, že nemôže platiť dôchodkové poistenie. To znamená, že v deň, kedy príde do pobočky poisťovne vypísať žiadosť o predčasný odchod do dôchodku, už nemôže byť zamestnaný,“ vysvetľuje portál.

Pozor na dlh

Pokiaľ plánujete odísť do predčasného dôchodku, v práci musíte dať výpoveď skôr. Tá je väčšinou stanovená na dva mesiace, môžete sa však dohodnúť aj na tom, že odídete skôr. Keď vám predčasný dôchodok priznajú, môžete pracovať len na dohodu a s uplatnením odvodovej úľavy a do maximálnej výšky 200 eur mesačne. Nemôžete zarobiť viac ako 2 400 eur za rok. Ak to porušíte, poisťovňa prestane s vyplácaním predčasného dôchodku.

Ako môžete postupovať?

Najnovšie články