Bez príjmu a s dlhom na krku. Slovenským seniorom hrozí, že zostanú niekoľko mesiacov bez peňazí

Hyriaková Kristína

Foto: pixabay

„Po výpovedi a podaní žiadosti o predčasnú penziu vznikne druhý problém. Podľa slovenskej legislatívy totiž musí byť každý povinne zdravotne poistený. Keďže čakajúci žiadateľ zatiaľ nemôže pracovať a získať tak zdravotné poistenie, zostávajú mu len dve možnosti. Buď sa prihlási na úrad práce a stane sa poistencom štátu, alebo si bude zdravotné odvody platiť sám. V tom prípade ich musí platiť v minimálnej výške. V tomto roku je mesačné poistné na úrovni minimálne 97,80 eura. Osoba so zdravotným postihnutím platí polovicu tejto sumy.“

Ako ďalej vysvetľuje portál, pre budúceho dôchodcu je preto výhodnejšie prihlásiť sa na úrad práce, pretože ak bol v posledných štyroch rokoch pred zaradením poistený najmenej 730 dní, dostane dávku v nezamestnanosti. Okrem toho sa môžete stať aj samoplatcom a platiť si odvody sám.

Najnovšie články