Dôchodok môžete vo výnimočnej situácii poberať aj za člena rodiny. Stane sa tak len v tomto prípade

Dana Kleinová

Foto: pixabay

Vo výnimočnej situácii môžete poberať časť dôchodku člena vašej rodiny. Stane sa tak však len v jednom prípade a táto osoba musí splniť podmienky nároku. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Sociálna poisťovňa poskytuje niekoľko typov dôchodku. Tie slúžia na zabezpečenie ľudí v rôznych životných situáciách – či už v starobe alebo z dôvodu invalidity. Niektoré z týchto dôchodkov je pritom možné poberať aj na spoločný účet v prípade manželov, avšak ako sme vás informovali v článku, tento spôsob má viacero nevýhod. Tou najhlavnejšou je, že v prípade úmrtia majiteľa účtu sa k peniazom istý čas nedostane ani druhý z manželov. Existuje však aj ďalšia situácia, kedy pri vyplácaní dôchodku zaváži smrť jedného z páru.

Foto: Pexels

Nárok sa prenesie na člena rodiny

Ako informuje Sociálna poisťovňa, v prípade úmrtia poberateľa dôchodku môže nárok na jeho vyplácanie prejsť na najbližšieho člena rodiny. Musia byť však splnené podmienky. Týka sa to pritom nielen starobného, ale tiež predčasného starobného dôchodku.

Ak poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, uplatnil si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrel, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jeho smrti postupne na

  • manžela (manželku)
  • deti a
  • rodičov,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Ak bol starobný dôchodok pred smrťou poistenca priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne

  • manželovi (manželke)
  • deťom a
  • rodičom,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.

Najnovšie články