Mladomanželia môžu požiadať o podporu na bývanie. Má to však jeden háčik

SITA

Foto: unsplash

Mnohí mladomanželia by dali čokoľvek za to, aby ich niekto podporil v stavbe či v budovaní ich nového bývania. Nie vždy je to však možné. Najnovšie to vyzerá, že na podporu bude mať nárok vyšší okruh mladomanželov.

O podporu na obstaranie bývania bude môcť požiadať širší okruh mladomanželov. Nárok na pôžičku budú mať mladomanželia vo veku do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac tri roky pred podaním žiadosti. Umožňuje to novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) od poslancov za Most-Híd, ktorú v stredu schválil parlament. V súčasnosti sa to týka mladých manželov do 35 rokov, ak manželstvo uzavreli najviac jeden rok pred podaním žiadosti o úver. Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2020.

„Návrhom sa zároveň upravuje podmienka poskytnutia podpory na obstaranie bytu výstavbou alebo kúpou bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome pre určený okruh žiadateľov, medzi ktorých patria manželia do 35 rokov, manželia s maloletým dieťaťom do troch rokov, manželia s osvojeným maloletým dieťaťom do päť rokov, člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom do pätnásť rokov,“ vyplýva z novely.

Podľa súčasnej úpravy možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje štvornásobok sumy životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. „Maximálna príjmová hranica sa návrhom zvyšuje na päťnásobok uvedenej sumy. Rovnaká zmena nastane v prípade žiadateľa, ktorým sú mladomanželia pri poskytovaní podpory na obstaranie bytu kúpou bytu v rodinnom dome,“ uviedli predkladatelia. Uvedená zmena reaguje na podnety z praxe a jej cieľom je umožniť získanie podpory na obstaranie bývania pre ešte širšiu skupinu žiadateľov.

0
Komentovať