Nárok na túto dávku nemá každá žena. Záleží to od splnenia týchto podmienok, prilepšiť si môžete o stovky eur

Dana Kleinová

Foto: Pixabay

Mnoho žien má nárok na túto dávku a ani o tom netušia. Niektoré si pritom môžu prilepšiť aj o stovky eur, stačí im na to žiadosť od lekára.

Ako informuje Sociálna poisťovňa, vyrovnávacia dávka sa poskytuje iba tehotnej zamestnankyni, alebo zamestnankyni počas materstva do konca deviateho mesiaca po pôrode, ktorá musela byť z dôvodu tehotenstva alebo materstva preradená na inú prácu. Zamestnankyňa v tomto prípade musí dosahovať nižší príjem bez vlastného zavinenia.

Foto: pixabay

Kto má nárok

Nárok na vyrovnávaciu dávku má zamestnankyňa preradená na inú prácu:

  • počas tehotenstva, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je podľa všeobecne záväzného predpisu zakázaná tehotným ženám, alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo,
  • do konca deviateho mesiaca po pôrode, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je podľa všeobecne záväzného predpisu zakázaná matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej zdravie alebo materstvo,
  • ak pri práci, na ktorú bola preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.

Na to, aby jej nárok vznikol, musí spĺňať niekoľko podmienok – musí byť zamestnankyňa, musí byť počas tehotenstva alebo materstva preradená na inú prácu, z dôvodu preradenia dosahovať nižší príjem a jej pracovnoprávny vzťah stále trvá. Tento nárok pritom vzniká odo dňa preradenia na inú prácu a zaniká dňom skončenia preradenia na inú prácu, nástupom na materskú dovolenku, uplynutím deviateho mesiaca po pôrode, dňom smrti dieťaťa, alebo dňom smrti zamestnankyne. Vyrovnávaciu dávku tak môže poberať iba počas preradenia.

Ak si nárok na vyrovnávaciu dávku uplatňujete z viacerých nemocenských poistení, uvedené podmienky musí splniť pri každom z nich.

Aká je výška dávky

Najnovšie články