Po nástupe do dôchodku máte nárok na peniaze navyše a ani ste o tom nevedeli. Seniori, takto ich môžete získať

Hyriaková Kristína

Foto: pixabay

Možno ste nevedeli, že keď odchádzate do dôchodku, máte nárok na takzvané odchodné. To sa vypláca vo výške minimálne priemernej mesačnej mzdy zamestnanca.

Podľa portálu Pravda vzniká zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru pri vzniku nároku na starobný alebo invalidný dôchodok, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku. Stane sa tak vtedy, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru, alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Máte nárok na priemernú mesačnú mzdu

V tomto prípade má nárok na odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku. „Odchodné podľa Zákonníka práce patrí teda zamestnancovi najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku (pracovná zmluva alebo kolektívna zmluva môžu výšku odchodného upraviť pre zamestnanca výhodnejšie). Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období,“ informuje portál.

Čo rozhoduje?

Rozhoduje pritom kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Pokiaľ by zamestnanec čerpal dávku v nezamestnanosti a potom požiadal o predčasný či starobný dôchodok, nebude plniť podmienky na priznanie odchodného. Toto odchodné mu patrí len od jedného zamestnávateľa.

Kedy naň nemáte nárok?

Najnovšie články