POZOR! Chcete dostávať rodičovský dôchodok? Do konca februára 2023 musíte urobiť túto vec

SITA

Foto: pixabay

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke formulár k rodičovskému dôchodku. Formulár je určený klientom poisteným v Sociálnej poisťovni v roku 2021, ktorí chcú v budúcom roku poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej boli zverené do starostlivosti.

Článok pokračuje pod videom ↓

Rovnako je formulár určený tým klientom, ktorí si neželajú, aby Sociálna poisťovňa poukázala časť ich odvodov rodičovi, resp. rodičom. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Podľa sociálnej poisťovne musíte splniť túto vec

Rodičovský dôchodok nemá vplyv na výšku odvodov dieťaťa ani na výšku jeho budúceho dôchodku. Sociálna poisťovňa ho prizná poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku. Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná bez toho, aby bolo potrebné podať akúkoľvek žiadosť alebo vyhlásenie. Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023.

Do februára nezabudnite na toto

Poistenec, ktorý chce prispievať „náhradným“ rodičom* alebo si želá vylúčiť priznanie rodičovského dôchodku, musí svoj úmysel oznámiť Sociálnej poisťovni. Urobí tak prostredníctvom formulára Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok. Následne ho doručí Sociálnej poisťovni do 28. februára 2023, a to osobne v pobočke Sociálnej poisťovne, poštou, pričom podpis klienta na vyhlásení overuje notár, resp. matrika alebo ako všeobecné podanie cez portál slovensko.sk.