Seniori, keď splníte podmienky, môžete tento druh dôchodku dostávať doživotne. Inak máte na peniaze nárok len dva roky

Hyriaková Kristína

FOTO TASR - Jakub Kotian

V prípade úmrtia vášho manžela alebo manželky máte nárok na pozostalostný dôchodok. Dôvodom je, že vám vypadne príjem v domácnosti, ktorý nastane po skonaní partnera. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako sme vás už informovali v predchádzajúcom článku, nárok na vdovský či vdovecký dôchodok vzniká len v rámci manželstva a Sociálna poisťovňa ho nevypláca ľuďom, ktorí so zosnulým partnerom či partnerkou len žili v jednej domácnosti. Neberie do úvahy ani to, že spolu žili dlho a mali aj deti.

Kedy máte nárok aj po uplynutí doby?

Bežne sa tento dôchodok vypláca dva roky od smrti vášho manžela či manželky. Po tejto dobe vám môže byť táto penzia vyplácaná aj naďalej, musíte však spĺňať niekoľko podmienok. Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, po dvoch rokoch môže trvať nárok na výplatu v prípade, že sa vdova alebo vdovec:

  • stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, alebo toto dieťa bolo v rodine zomretého vychovávané. Môže tak ísť aj o vlastné dieťa vdovy/vdovca, či o osvojené dieťa, alebo ak bolo dieťa vdove/vdovcovi alebo zomretému manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva.
  • ak vdova/vdovec dovŕšil/a dôchodkový vek (v prípade, ak neuzavrie nové manželstvo)
  • ak je vdova/vdovec invalidná/ý a schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 percent
  • ak vychoval/a aspoň tri deti alebo
  • ak dovŕšil/a aspoň 52 rokov a vychoval/a dve deti
  • ak dovŕšil/a aspoň 57 rokov a vychoval/a jedno dieťa

O uvoľnenie požiadajte Sociálnu poisťovňu

Najnovšie články