Slovné hodnotenie namiesto známok nie je na Slovensku nič nové. Mali by si aj ostatné školy brať príklad?

TASR

Foto: archív TASR-Roman Hanc

Niektoré školy na Slovensku namiesto klasických známok hodnotia žiakov slovne. Jednou z nich je aj súkromná základná škola na Ružovej ulici v Banskej Bystrici, ktorá žiakov takýmto spôsobom hodnotí už niekoľko rokov. Podľa jej zástupkyne Evy Lašovej škola v takomto spôsobe vidí väčšiu vnútornú motiváciu dieťaťa učiť sa.

Článok pokračuje pod videom ↓
Foto: pixabay

Slovné hodnotenie u nás na škole je už dlhoročná tradícia, ale bolo vždy podporované známkami. Rozhodli sme sa ísť do experimentálneho overovania, ktoré nám schválilo ministerstvo školstva, na ktorom spolupracujeme s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici,“ povedala pre TASR Lašová. Pripomenula, že na škole dávajú deťom spätnú väzbu pomocou slovného hodnotenia. „S rodičmi sme podpísali dohodu, že deti dostávajú aj klasické štátne vysvedčenia, tie sú však u nás v škole v trezore,“ vysvetlila zástupkyňa školy.

Lašová uviedla, že žiaci z tejto súkromnej školy nepoznajú klasické hodnotenie ich prospechu prostredníctvom známok. „Aj predtým, ako sme išli do experimentálneho overovania, sme mali slovné hodnoteniea slovné vysvedčenie. Hodnotili sme proces, učenie sa a vedomosti. Robili sme aj testy, ale mali sme škálu vytvorenú na báze percent,“ priblížila.

Podľa Lašovej slovné hodnotenie podporuje vnútornú motiváciu dieťaťa učiť sa a buduje i jeho sebaúctu. „Ak ja dám dieťaťu cestu k niečomu, v čom sa má zlepšiť, a poviem mu, v čom je dobré, tak to má preň väčší význam,“ myslí si.

Foto: pixabay

Ministerstvo školstva dalo školám možnosť výberu slovného hodnotenia alebo klasifikácie známkami. „Na rokovaní pedagogickej rady si školy schvaľujú, akým spôsobom budú hodnotiť svojich žiakov, a nemajú povinnosť o tom informovať rezort školstva,“ uviedol pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Preto rezort školstva nedisponuje informáciami o tom, na koľkých školách sa hodnotí prospech žiakov slovným spôsobom. „Keďže spôsob hodnotenia jednotlivých škôl je uvedený v ich školských vzdelávacích programoch, rodičia majú možnosť pri výbere školy pre svoje dieťa brať do úvahy aj túto informáciu,“ priblížilo ministerstvo.