Sumu dôchodku si môžete zvýšiť a ani ste o tom nevedeli. Takto jednoducho si vypočítate, koľko peňazí navyše dostanete

Dana Kleinová

Foto: Emilian Robert Vicol from Com. Balanesti, Romania, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons / marina guimarães from Brasília, Brasil, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Sumu dôchodku si môžete zvýšiť bez ohľadu na to, ako dlho ste na dôchodku. Musí vám však na zvýšenie vzniknúť nárok a ten sa týka len jednej skupiny dôchodcov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Sociálna poisťovňa, ak budete naďalej pracovať aj popri poberaní starobného dôchodku, bude mať vaša práca vplyv na výšku vášho dôchodku. Ak si totiž budete naďalej platiť dôchodkové poistenie, získate nárok na zvýšenie dôchodku. K takémuto zvýšeniu dôjde automaticky, alebo na základe žiadosti.

Foto: Pexels

Ako to funguje

Ako informuje portál Pravda, zvýšenie dôchodku pracujúceho penzistu sa vyráta ako súčin jednej polovice osobných mzdových bodov, ktoré dôchodca získal po dovŕšení dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH). Osobný mzdový bod (OMB) sa odvíja od príjmu, z ktorého si platí odvody. ADH sa mení každý rok a tento rok je na úrovni 17,7688 eura.

Portál Pravda uvádza hneď niekoľko príkladov na takéto zvyšovanie. Napríklad, príklad penzistu, ktorý šiel do dôchodku koncom decembra minulého roka. O priznanie poberania starobného dôchodku nepožiadal, ale ďalej pokračoval v zamestnaní až do konca mája 2023. O priznanie penzie požiadal od júna 2023. Hodnota jeho POB je 1, teda vymeriavací základ bol na úrovni priemernej mzdy. Dokopy pritom odpracoval 43,80 roka. AHD v roku 2023 bola 16,4764 eura. Od januára 2023 do 31. mája 2023 mal osobný mzdový bod 2 743,65 eura.

Najprv treba tomuto penzistovi vypočítať výšku jeho starobného dôchodku, na ktorú by mal nárok od konca decembra 2022. Tú vyrátame ako 1 × 43,80 × 16,4764 = 721,67. Následne je potrebné vypočítať samostatne obdobie, ktoré odrobil navyše. Zvýšenie od januára 2023 do 31. mája 2023 vypočítame takto: 2 743 eur : 14 532 = 0,1888. Toto číslo následne vynásobíme s AHD príslušného roka, teda 0,1888 × 16,4764 = 3,11 eura. A už ostáva len prirátať toto zvýšene k pôvodne vyrátanej sume, teda  724,78 eura.

K tejto sume sa však ešte za každý mesiac pripočíta 0,5 percenta. V prípade tohto penzistu ide o štyri mesiace navyše, čiže 2 % plus k dôchodku. 2 % z 724,78 je 14,50 eura. 14,50 + 724,78 = 739,28. Túto sumu ešte musíme zvalorizovať o 11,8 percenta, čo je o 87,24 eura viac, a to je 826,52 eura. Následne túto sumu zvalorizujeme druhýkrát o 10,6 percenta, čo ju zvýši o ďalších 87,61 eura.

Tento penzista tak nakoniec bude poberať 914,13 eura a nie 721,67 eura a polepší si tak o 192,46 eura.

Najnovšie články