Takýto domček na strome ste ešte nevideli. Pripomína hniezdo a poukazuje na dôležitú vec

Dorota Mikulášová

Foto: Sebastian Cox

Britský dizajnér Sebastian Cox predstavil na výstave súčasného umenia dom na strome, ktorý vznikol vďaka výrubu stromov. Poukazuje ním na výhody výrubu stromov v zle obhospodarovaných lesoch, a zároveň oslavuje drevo ako udržateľný remeselný materiál.

Foto: Sebastian Cox

Podľa magazínu Dezeen, Harewood Biennal 2022 je výstava súčasného umenia, ktorá sa koná na statku Harewood House v anglickom mestečku Leeds. Témou tohto ročníka sú radikálne činy. Na viac ako 100 akroch pôdy tak umelci a dizajnéri demonštrujú úlohu remeselníctva pri riešení súčasných kríz.

Môj radikálny čin

Mojím radikálnym činom je výrub stromov,” hovorí britský dizajnér Sebastian Cox. Na výstave prezentuje domček na strome podobný hniezdu s názvom Sylvascope, ktorým ukazuje výhody výrubu stromov v zle obhospodarovaných lesoch, a zároveň oslavuje drevo ako udržateľný remeselný materiál.

„Nové stromy sadíme takým tempom, aké sme doteraz v histórii nezažili,” povedal pre portál Yanko Design. Rozloha lesov vo Veľkej Británii je späť na úrovni, ktorú mali v 14. storočí, napriek tomu, biodiverzita v nich klesá. „Otázka je, ako to zvrátime? Zdá sa, že výsadba ďalších stromov nebude cesta, ale ich spravovanie áno.”

Podľa Coxa si väčšina z nás myslí, že zdravý les je ten, čo na pohľad dobre vyzerá. Má vysoké stromy a zem posiatu lístím bez zbytočného porastu a krovov. Taký ale nie je priaznivý pre väčšinu lesnej divočiny. „Ak v lese vyrúbeme pár stromov a pustíme doň svetlo, prosperovať budú rastliny, hmyz, cicavce aj vtáky,” vysvetľuje.

Prezentuje drevo aj techniku spracovania

Podľa webu Deezen je domček na strome vlastne vyhliadková plošina zasadená medzi dva kmene stromov. Kombinuje drevo z jedle, smreka a duba, stromov vyťažených takmer výlučne z Harewood Estate. 

Sylvascope však demonštruje aj rôzne techniky spracovania dreva. Steny domčeka sú vytvorené z tkaných smrekových pásov a jeho zakrivené časti využívajú drsnú kôru. Zároveň k nemu prislúcha aj rebrík a dve okná v protiľahlých stranách.

Foto: Sebastian Cox

Zvyšok vyťaženého dreva pília na dosky, aby ich mohli predať či rozdať iným výrobcom. „Mnohí o drevo takejto kvality nemusia mať záujem, ale stačí byť trošku šikovný a bude mať ešte široké využitie.” 

Plán obnovy

Domček na strome na nachádza priamo v srdci lesa v Harewood House a vystavený bude do konca júla. „Sylvascope je však len vedľajší produkt, naším skutočným cieľom je plán obhospodarovania lesa, a tým obnova jeho biodiverzity,” povedal Cox.

Každý z otvorov na domčeku smeruje do jednej z troch zón, ktoré Cox identifikuje vo svojej stratégii. V tej prvej sa snaží vypestovať stromy z tvrdého dreva, zatiaľ čo stromy z mäkkého dreva vysadí s menšími druhmi ako je lieska a javor. Cieľom je uľahčiť rast ostružín aj bylín a vytvoriť tak biodiverznejšie prostredie pre voľne žijúce zvieratá.

V druhej časti Cox vysádza viac rovnakých druhov stromov, ale sadenice získava zo stredného Francúzska, kde je teplota o niečo vyššia, aby si les vybudoval odolnosť voči klimatickým zmenám. Posledná časť bude patriť rýchlo rastúcemu gaštanu.Budeme svedkami skutočne radikálnej zmeny  v priebehu sezón,“ povedal Cox.  „Drevo bude biologicky rozmanitejšie a užitočnejšie.“

Najnovšie články