Už o pár dní dostanú seniori vyšší dôchodok. Táto skupina však nedostane ani euro, dôvod je jednoduchý

Hyriaková Kristína

Foto: Pixabay / Image by Freepik

Rodičovský dôchodok sa vypočítava z vymeriavacieho základu detí, pričom v tomto roku ide o rok 2022. Ak sa deťom nezmenili pracovné podmienky, výška príspevku zostane rovnaká. Sociálna poisťovňa bude túto sumu každoročne prepočítavať. Ako sme vás už informovali v staršom článku, nárok na rodičovský dôchodok nemajú len poberatelia starobného dôchodku, ale tiež invalidného po dovŕšení dôchodkového veku, výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

Poberateľ dôchodku zároveň musí byť rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa, alebo fyzickou osobou, ktorá vychovala dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, nárok na rodičovský dôchodok nemajú len poberatelia starobného dôchodku, ale tiež invalidného po dovŕšení dôchodkového veku, výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku. Taktiež môže dieťa nárok na rodičovský dôchodok odoprieť.

Najnovšie články