Vynikajúca správa pre mnohé mamičky. Od tohto roka má nárok na materské ďalšia skupina žien

SITA

Foto: unsplash

Absolventky stredných a vysokých škôl majú od roka 2024 nárok na materskú. Podmienkou je, aby poistenkyňa bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní, do tohto obdobia sa započítava doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

V prípade, že tehotná žena skončila vysokú školu s 2. stupňom, a po skončení štúdia sa nezamestnala a nebola nemocensky poistená v sociálnej poisťovni, na vyplatenie materskej nemá nárok. V prípade, že sa po ukončení vysokej nezamestnala, ale prihlásila sa v sociálnej poisťovni na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie, má nárok na materskú.

Čo sa počíta do materskej?

K dňom získaného dobrovoľného nemocenského poistenia sa jej pripočíta doba štúdia na vysokej škole v období dvoch rokov pred pôrodom. Ak dobrovoľné nemocenské poistenie do nástupu na materské trvalo menej ako 26 týždňov, materská sa určí zo sumy minimálnej mzdy, teda 715 eur.

Dôležité je mať zaplatené poistenie

Pokiaľ budúca mama skončila strednú školu, maturovala v máji 2024, doba štúdia sa jej započítava až do skončenia školského roka. Po skončení strednej školy nebola zamestnaná ani nebola nemocensky poistená v sociálnej poisťovni.

V prípade, že sa od začiatku roka 2025 zamestnala, ako nemocensky poistená zamestnankyňa má nárok na materské. K dňom, ktoré získa ako povinne nemocensky poistená zamestnankyňa, sa jej pripočíta doba štúdia na strednej škole v období 2 rokov pred pôrodom. Ak bude mať v zamestnaní do nástupu na materskú poistné zaplatené za najmenej 90 dní, suma materskej sa vypočíta z jej hrubej mzdy, ktorú bude mať v zamestnaní za mesiace prvé tri mesiace roka 2025.

Najnovšie články