Fakty o prirodzenom pôrode a cisárskom reze, ktoré musí poznať každá žena

Lucia Taňkošová

wittyfeed.com

Príchod dieťaťa na svet je nezabudnuteľným momentom v živote každej ženy. No zabudnúť sa často nedá ani na samotný pôrod. Kým niektoré rodičky dokážu priviesť dieťa na svet prirodzenou cestou, v iných prípadoch sa musí využiť cisársky rez. Obidva spôsoby majú svoje výhody aj nevýhody. Aj napriek tomu, že vaginálny pôrod je najprirodzenejšia  a najmenej komplikovaná cesta, mnohé zo žien si dnes dobrovoľne volia cisársky rez.

Článok pokračuje pod videom ↓
pixabay.com
pixabay.com

Z fyziologického hľadiska je popôrodné zotavovanie sa rýchlejšie pri prirodzenom vaginálnom pôrode. Matka môže taktiež začať kojiť svoje dieťa skôr než po absolvovaní cisárskeho rezu. Zo psychologického hľadiska sa matka po prirodzenom pôrode cíti statočne a hrdo, že dokázala aktívne spolupracovať pri narodení svojho dieťaťa. Dve najčastejšie metódy využívané pri prirodzenom vaginálnom pôrode sú pomocou lekárskych klieští a vákuovej extrakcie. Rozhodnutie, ktorý z týchto dvoch spôsobov sa využije, je samozrejme na lekárovi, ktorý posúdi situáciu.

pixabay.com
pixabay.com

Jedinou nevýhodou pri tomto type pôrodu je neúmyselné poškodenie plodu, to sa však stáva len veľmi ojedinele. V mnohých prípadoch sa cisársky rez používa vtedy, ak je pôrod riskantný a ak je dieťa v ohrození života. Dnes si však ženy volia dobrovoľne tento typ pôrodu aj z dôvodu, že je menej bolestivý a kratší než prirodzený pôrod. Pri cisárskom reze však existuje vyššie riziko infekcie a dlhšia doba hojenia. Obidva tieto spôsoby pôrodu sú odlišné, veď napokon každá žena je iná a hlavným cieľom lekára je priviesť dieťa na svet čo najbezpečnejšie.

babskeveci.sk (Lucia Taňkošová), wittyfeed.com

Najnovšie články