Rozdiely v zamestnávaní žien stále pretrvávajú. Rozdiel v platoch mužov a žien je viac ako 15 %

SITA

Foto: unsplash

Rozdiely v zamestnávaní žien a ich odmeňovaní stále pretrvávajú. Ako vyplýva z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS), v roku 2020 bol na Slovensku rozdiel v hodinových príjmoch mužov a žien na úrovni 15,5 %.

Aby sa platy mužov a žien vyrovnali, ženy by museli za každú odpracovanú hodinu odpracovať navyše ďalších približne 9 minút. Ženy sú pritom zamestnané najmä v šiestich ekonomických oblastiach. V oblasti priemyselnej výroby ich pracuje 208 tisíc, čo predstavuje 18 % všetkých zamestnaných žien.

Najviac pracuje v zdravotníctve

V oblasti veľkoobchodu a maloobchodu 177 tisíc žien (15 %) a v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci 164 tisíc žien (14 %). Takmer rovnako to vyzerá v oblasti vzdelávania (14 %). Vo verejnej správe a obrane pracuje 113 tisíc žien (10 %) a v oblasti ubytovania a stravovacích služieb 67 tisíc žien (6 %).

Oblasť s najväčšou prevahou žien je zdravotníctvo a sociálna pomoc s podielom žien až 83 %. Tesne za tým nasleduje oblasť vzdelávania, kde je zastúpenie žien až 82 %. Ženy výrazne prevažujú aj v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb, kde je zastúpenie žien 62 %. Naopak, v oblastiach ako stavebníctvo, dodávka vody a elektriny alebo IT ako pracovníci výrazne prevažujú muži. V stavebníctve je napríklad zastúpenie mužov až 93 %.

0
Komentovať