Nádherné gesto. Dobrovoľníci z Trenčína čítajú ukrajinským deťom rozprávky v ich rodnom jazyku

TASR

FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Ako informovala Jana Pondušová z OZ Trenčín na ceste, združenie prevádzkuje pod Trenčianskym hradom kaviareň, ktorá je chránenou dielňou. V nej začali pracovníci združenia čítať malým utečencom z Ukrajiny rozprávky v rodnom jazyku.

„Od vzniku chránenej dielne sme už dávnejšie vymýšľali v kaviarni aktivity ako cestovateľské prednášky, predvianočné pečenie, ale aj čítanie pre deti. Myšlienka zorganizovať čítanie pre deti z Ukrajiny vznikla spontánne,“ uviedla Pondušová s tým, že jedna členka OZ číta rozprávku v slovenčine, druhá ju prekladá do ukrajinského jazyka.

Snažia sa im pomôcť

Ako dodala, kým deťom čítajú rozprávky, ich matkám zároveň poskytujú pomoc, získavajú informácie a snažia sa im pomôcť začleniť do života v neznámom svete. „Spočiatku to bolo možno také, že aj tie mamičky nevedeli čo bude, nemali tú istotu. Boli tu krátko, len dva dni po náročnej ceste z Ukrajiny, bola tam jazyková bariéra, nepoznali mesto, nevedeli, čo bude ďalej, boli vystrašení. Ale v našej chránenej dielni vznikol priestor na prehĺbenie dôvery,“ povedala Pondušová.

V pomoci utečencom vrátane čítania rozprávok pre deti chce podľa nej združenie pokračovať. I napriek tomu, že s výnimkou zdravotne hendikepovaných pracovníkov chránenej dielne sú všetci dobrovoľníci. „Silu zatiaľ máme, i keď je to náročné. Všetci máme svoje rodiny, občianske povolania, ktoré musíme robiť. Ale je to zmysluplné, musíme v tom pokračovať,“ zdôraznila Pondušová.

0
Komentovať