Obrovský pokrok v medicíne. Vedci konečne prišli na to, ako zistiť autizmus u detí vo veľmi skorom veku

Kristína Hagarová

Foto: pixabay

Jednou z vecí, ktorou sa vedci zaoberajú už naozaj veľmi dlho, je autizmus. Ešte stále nie je jasné, čo presne ho spôsobuje a ani to, ktoré sú prvé príznaky. Najjednoduchšie je však naučiť sa s tým žiť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Autizmus u detí sa veľmi ťažko pozoruje, preto ho častejšie zistia až v staršom veku. Avšak, podľa novej štúdie na Science Daily vedci zistili, že autizmus sa dá identifikovať aj pomocou neverbálneho prejavu. Toto naznačuje, že daní jedinci pomalšie tlmia nervovú aktivitu v reakcii na vizuálne signály v mozgu. Výsledky výskumu boli publikované v Current Biology.

Foto: maxpixel

Autizmus sa ťažšie určuje

„Autizmus sa veľmi ťažko detekuje u detí, keď sa objavia prvé príznaky. Vyškolený lekár môže odhaliť autizmus po 18 mesiacoch, ale priemerný vek diagnostiky v USA je asi štyri roky… V tejto oblasti je potrebné vyvinúť objektívne neurálne znaky autizmu, s ktorými sa dá pracovať aj s deťmi, ktoré nerozprávajú,“ vysvetlila Caroline Robertson, vedúca autorka výskumu.

Rozdiely v prijímaní signálov

U ľudí s autizmom sa predpokladalo, že majú rozdiely v prijímaní nervových signálov v mozgu. Práve to malo spôsobovať podporu príznakov autizmu, ako je napríklad precitlivenosť na obrazy a rozdiely v spracovaní vizuálnych informácií. Keď má ľudský mozog v jednom časovom úseku vnímať dva rôzne obrázky, zvyčajne sa hýbeme sprava doľava a premíname medzi ľavým a pravým okom. Výskum však ukázal, že mozog autistu v tomto prípade pomalšie „prepína“ medzi obrázkami. Veľmi často sa stane, že mozog v takomto prípade jeden z obrázkov potlačí.

Foto: pixabay

Snímanie mozgu

Nová štúdia využívala snímanie mozgu na meranie rýchlosti a predpovedanie príznakov. Účastníci výskumu dostali jeden obrázok, pričom na ľavej strane blikala šachovnica červenou farbou, na pravej strane zase zelenou. Blikali sem-tam a rôznymi rýchlosťami. Vnímanie jednotlivých farieb ukázalo rýchlosť a určenie či má daný jedinec autizmus ukázalo s presnosťou 87 %. „Tento vizuálny test môže byť neverbálnym ukazovateľom autizmu u dospelých, no naším krokom je zistiť či by sa mohol tento test využiť aj pri diagnostike detí, ktoré ešte nerozprávajú alebo ani rozprávať nebudú,“ povedala Caroline.

Foto: pixabay

Štúdia pomôže lepšie veci pochopiť

Zrakové schopnosti a citlivosť sa u jedincov líši a meranie rozdielov nemusí odhaliť autizmus u všetkých jednotlivcov, avšak pomáha lepšie pochopiť jeho spektrum. Iniciatíva Dartmouth Autism Research Initiative sa pod vedením Caroline usiluje pochopiť, ako ľudia s autizmom vidia svet, vrátane rozdielov v senzorickom vnímaní vzhľadom na neurobiológiu. Tím pracuje s deťmi a dospelými, u ktorých bol diagnostikovaný autizmus, porucha pozornosti a Aspergerov syndróm.