Od januára si môžu mnohí ľudia prilepšiť. Toto je kompletný zoznam príspevkov, ktoré sa od roku 2023 zvyšujú

Kristína Hagarová , SITA

Foto: unsplash

Od začiatku budúceho roka sa mení hneď niekoľko príspevkov. Zvyšuje sa dôchodok, nemocenské dávky, materská aj daňový bonus na dieťa. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Od roku 2023 sa zvyšuje dôchodok. Sociálna poisťovňa ich k 1. januáru 2023 zvyšuje automaticky o 11,8 %. Priemerný stavebný dôchodok stúpne o viac ako 61 eur a zvýšené dôchodky dostane viac ako 1,4 milióna dôchodcov.

Zvyšuje sa dôchodok

O zvýšenie dôchodkových dávok nie je potrebné Sociálnu poisťovňu žiadať. O zvýšení penzie dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume im poisťovňa prvýkrát vyplatí vo výplatnom termíne v januári 2023. Súčasne penzistom vyplatí aj doplatok zvýšenia za obdobie od 1. januára 2023 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2023.

Foto: unsplash

Zároveň sa taktiež veková hranica opätovného vzniku nároku na vdovský a vdovecký dôchodok zníži z dôchodkového veku na vek 57 rokov.

Zvýšenie čaká aj nemocenské dávky

Od januára 2023 sa zvyšujú sumy nemocenských dávok. Najvyššie možné sumy nemocenských dávok v budúcom roku dostane zamestnanec s mesačnou hrubou mzdou za minulý rok vo výške 2 422 eur a viac, resp. samostatne zárobkovo činná osoba s mesačným vymeriavacím základom najmenej 2 422 eur.

Foto: unsplash

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v budúcom roku, maximálna výška jeho nemocenskej dávky poskytovanej pre práceneschopnosť na deň bude 43,795 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 313,90 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 357,70 eura. Maximálna denná materská dávka v roku 2023 dosiahne 59,72 eura.

Vzrastie aj výška materskej a tehotenského

Materskú dávku tak bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 791,70 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci alebo vo výške 1 851,40 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci. Najvyššie možné denné ošetrovné v budúcom roku dosiahne 43,795 eura. Klasické nepandemické ošetrovné bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 613,20 eura za 14 kalendárnych dní.

Foto: maxpixel

Vzrastie aj maximálna výška tehotenského. Maximálna denná suma tejto dávky bude v budúcom roku predstavovať 11,94 eura. Budúce mamičky tak dostanú najviac 358,40 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 370,30 eura mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.

Daňový bonus dosiahne túto výšku

Od budúceho roka sa taktiež zvyšuje daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov sa zvýši na 140 eur mesačne. Na dieťa nad 18 rokov daňový bonus stúpne na 50 eur mesačne. V súčasnosti pritom daňová úľava na dieťa do 15 rokov dosahuje 70 eur a na dieťa nad 15 rokov 40 eur.

Daňový bonus na dieťa vo výške 140 eur pritom bude platiť len na roky 2023 a 2024, od roku 2025 klesne na 100 eur. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú schválil parlament. Dočasné zvýšenie daňového bonusu o 40 eur súvisí so zrušením krúžkovného, ktoré malo byť v sume 60 eur mesačne. Z tejto čiastky pôjde 40 eur na zvýšenie daňového bonusu a o zvyšných 20 eur sa od budúceho roka zvýši prídavok na dieťa.