Sociálna poisťovňa rozdala dôchodcom 13. dôchodky: Seniori si prilepšili o takúto sumu

SITA

Foto: maxpixel

Sociálna poisťovňa ukončila v mimoriadnom skoršom termíne výplatu 13. dôchodkov. Dostalo ich 1 432 060 poberateľov všetkých druhov dôchodkových dávok, teda starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku.

Sociálna poisťovňa vyplatila 13. dôchodky dôchodcom v ich obvyklých výplatných termínoch od 2. do 24. júla na účet v banke, v hotovosti prostredníctvom pošty alebo hromadným príkazom do zariadení sociálnych služieb. Seniori dostali 13. dôchodky vyplatené automaticky, nemuseli o dávku osobitne žiadať.

Suma rovnaká ako vlani

Maximálna suma 13. dôchodku bola rovnaká ako vlani vo výške 300 eur a dostali ju poberatelia najnižších dôchodkov v sume 234,42 eura a menej. Najvyššie 13. dôchodky v sume 300 eur takto zo Sociálnej poisťovňa dostalo 129 953 dôchodcov. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 234,43 eura do 928,86 eura sa suma 13. dôchodku podľa zákona postupne znižovala až do minimálnej sumy 50,01 eura. V tejto kategórii Sociálna poisťovňa vyplatila najviac, až 1 217 044 dávok.

Najmenej dostali títo seniori

Najnižší 13. dôchodok v sume 50 eur dostali tí seniori, ktorí poberajú najvyššie dôchodky od 928,87 eura a viac. V tejto kategórii bolo 57 729 poberateľov dôchodkových dávok. Najčastejšie Sociálna poisťovňa seniorom 13. dôchodky vyplatila na ich bankové účty. Bolo ich viac ako milión. Poštou a do zariadení sociálnych služieb dávku dostalo 370 169 dôchodcov.

Okrem toho do zahraničia smerovalo ďalších 27 334 skoršie vyplatených 13. dôchodkov. Na výplatu 13. dôchodkov v skoršom termíne sa vynaložilo takmer 294 mil. eur.

0
Komentovať