Starostlivosť o pacienta po cievnej mozgovej príhode

Sponzorovaný obsah

Mŕtvica, alebo cievna mozgová príhoda (CMP), je poranenie mozgu, ktoré môže spôsobiť stratu reči alebo niektorých motorických zručností.

Ako aj pri iných zraneniach alebo náhlych akútnych ochoreniach, najdôležitejšiu rolu pri prvej pomoci, ale aj pri rehabilitácií, zohráva čas. Najvýznamnejší pokrok sa dá dosiahnuť v najbližších dňoch, týždňoch a mesiacoch, avšak netreba zabúdať na to, že aj v priebehu života, vďaka malým ale dôležitým krokom, ktoré stimulujú mozog, je možné dosahovať neustále zlepšovanie.

Vytvorte si plán starostlivosti ihneď po vzniku cievnej mozgovej príhody, ktorý odporúčame meniť v závislosti od rýchlosti pokroku. Nižšie prinášame pár dôležitých rád, ktoré treba mať pri starostlivosti o pacienta po prekonaní CMP na pamäti:

  1. Zistite, akí špecialisti sú potrební

Presne identifikujte, ktorí špecialisti sú potrební na to, aby pomohli dosiahnuť ciele vášho plánu starostlivosti. Títo lekári začnú pracovať s vaším blízkym ešte pred prepustením a budú pokračovať aj po jeho návrate domov. Výber špecialistov, ktorých musíte navštíviť:

Logopéd. Poskytuje logopedickú terapiu a pomáha pacientovi naučiť sa komunikovať inými spôsobmi, ak dôjde k strate reči. Pomáhajú tiež rodine naučiť sa komunikovať s pacientom a riešiť prípadné ťažkosti s prehĺtaním.

Fyzioterapeut. Pomáha pri pohybe, rovnováhe a koordinácii. Pomáha zlepšiť schopnosť pacienta chodiť, vstávať z postele alebo zo stoličiek a učí rodinu, ako pomôcť pacientovi pohybovať sa a chodiť. Potreby terapie sa môžu líšiť, ale všetci pacienti, ktorí prekonali mozgovú príhodu, by mali začať čo najskôr začať s odporúčanou rehabilitáciou a absolvovať cvičenia.

Sociálny pracovník. Pomáha pacientovi a rodine rozhodovať sa o rehabilitačných zariadeniach alebo nových životných podmienkach, odpovedať na otázky o poistení, nárokoch na opatrovateľské služby a iné typy podpory.

Psychológ. Môže pomôcť pacientovi a rodine vyrovnať sa s emocionálnym stresom mozgovej príhody. Môžu tiež pomôcť orientovať sa v novej dynamike medzi pacientom, rodinou a opatrovateľmi. Nakoniec sú schopní pomôcť pri liečbe problémov s pamäťou alebo kognitívnymi problémami spôsobenými mŕtvicou.

Domáce opatrovateľky. Opatrovatelia vyškolení špeciálne v starostlivosti o pacientov mozgovej príhody, môžu poskytnúť pacientovi a rodine dôležitú podporu. V prvých dňoch po mŕtvici, keď priatelia a rodinní príslušníci menia pracovné plány, aby pomohli poskytnúť podporu, môžu profesionálni opatrovatelia vyplniť medzeru. Z dlhodobého hľadiska môžu títo vyškolení opatrovatelia poskytnúť členom rodiny dôležitý oddych od opatrovateľských povinností.

  1. Pýtajte sa

Porozprávajte sa s ošetrujúcim lekárom v zdravotníckom zariadení, kde váš blízky dostáva starostlivosť. Požiadajte ho, aby vám poskytol všetky zdroje, ktoré potrebujete na starostlivosť, či už v tlači, v online komunite alebo konkrétne webové stránky s pomocnými informáciami. Pýtajte sa podrobne, aké by mali byť prvé kroky, keď sa váš rodinný príslušník vráti domov. Požiadajte o konkrétne podrobnosti o fyzických schopnostiach a ich odporúčania pre domácu starostlivosť.

  1. Kontrolujte stav krvi

Vzhľadom na to, že sa cievna mozgová príhoda vyskytuje najmä, keď je znížený prietok krvi do mozgu, často sa na zlepšenie zotavenia predpisujú antikoagulanciá. Dávkovanie sa upravuje na základe prietoku krvi, takže pravidelné krvné testy sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti a účinnosti liekov.

  1. Určite, kde a ako sa bude poskytovať starostlivosť

Predtým, než sa rozhodnete vziať svojho blízkeho domov, nájdite si čas premyslieť si odpovede na niekoľko otázok, ktoré vám môžu uľahčiť nastavenie si fungovania po návrate domov a zorientovať sa v danej diagnóze.

Zvládnete starostlivosť sami, prípadne spolu s rodinnými príslušníkmi alebo potrebujete vybaviť ošetrovateľskú starostlivosť?

Budete im vedieť byť nápomocný alebo potrebujete neustálu pomoc?

Dokážete sa postarať o lieky a zabezpečiť, aby dodržiaval harmonogram?

Váš blízky bude potrebovať častú lekársku starostlivosť, viete zabezpečiť transfer?

Koľko času môže byť váš blízky sám?

Budete vedieť zabezpečiť celodennú starostlivosť alebo si potrebujete zostaviť rozpis opatrovateľov?

Keď odpoviete na tieto otázky, zvážte, ako bude vyzerať váš rozvrh a kto doň bude zahrnutý.

  1. Prispôsobte si svoj domov

Keďže pacient po mŕtvici môže mať problém s pohybom, či udržaním rovnováhy, zvyšuje sa tým riziko pádu a preto treba zvážiť mierne úpravy vo vašej domácnosti tak, aby bol váš blízky v bezpečí a v pohodlí.

Keď sa vrátite domov, urobte inventúru domu a vecí, ktoré možno bude potrebné upraviť alebo prispôsobiť tak, aby vyhovovali novým potrebám. Urobte si zoznam zmien, ktoré je potrebné vykonať, kto a kedy ich vykoná. To vám dá určitý pocit kontroly nad zmenami.

Váš zoznam môže zahŕňať pridanie záchytných tyčí do sprchy alebo presunutie spálne vášho blízkeho na prízemie, aby ste sa vyhli schodom. Na vstup do domu možno budete musieť nainštalovať rampy. Všetky zmeny sa nemusia vyriešiť ihneď po návrate, no je dobré na všetko myslieť a postupne začať s jednotlivými krokmi.

  1. Stanovte vhodné ciele pre pacienta s cievnou mozgovou príhodou

Pri zostavovaní prvkov a harmonogramu plánu starostlivosti po cievnej mozgovej príhode by ste mali vziať do úvahy úroveň aktivity pacienta pred mozgovou príhodou, pohyblivosť a reč ovplyvnenú mozgovou príhodou a záujmy pacienta o rehabilitáciu. Je logické, že v začiatkoch môže byť aj samotný pacient mierne frustrovaný a preto je potrebné nastaviť si plán tak, aby pacienta neodradil.

Je veľmi dôležité robiť vďaka rehabilitácií pokroky, avšak príliš ambiciózny plán môže vášho blízkeho, práve naopak, odradiť. Ak pacient ani pred mŕtvicou nebol veľmi aktívny v pohybe, je treba začať zľahka, trpezlivo, pokiaľ sa dá tak s úsmevom a odhodlaním, pretože každý malý krok, ktorý však bude pravidelný, môže priniesť obrovské výsledky v živote pacienta.

  1. Podporte rehabilitačný proces výživovým doplnkom

Do procesu rehabilitácie odporúčame zaradiť výživový doplnok Cerebrinol®, ktorý prispieva k obnove neurologických nedostatkov stratených v dôsledku mŕtvice. Cerebrinol® je certifikovaný prírodný výživový doplnok obsahujúci vyvážený komplex synergicky pôsobiacich zložiek, ktoré prispievajú k obnove nezávislosti v aktivitách každodenného života a priaznivo podporujú rehabilitačný proces po cievnej mozgovej príhode.

Konkrétne zložky produktu Cerebrinol, prispievajú k adaptogénnej aktivite, normalizujú činnosť nervového systému, prispievajú k normálnej funkcii krvného systému, zabezpečujú transport kyslíka a prispievajú k normálnej činnosti cievnej sústavy. Výživové a zdravotné tvrdenia k zloženiu produktu sú schválené európskou komisiou.

  1. Prispôsobte denné aktivity

V závislosti od rozsahu následkov po mŕtvici môže váš blízky potrebovať pomoc pri vykonávaní činností každodenného života. Ak mŕtvica znefunkčnila jednu stranu tela, ​​budete potrebovať nové nástroje a pomôcky na varenie jednou rukou. Na pomoc pri chôdzi a prevenciu pádov môžu byť potrebné chodúle, palice a iné zdravotné pomôcky.

Rozhovor s ostatnými pacientmi, ktorí prežili mozgovú príhodu, je skvelý spôsob, ako nájsť nádej pre riešenie týchto problémov. Na sociálnych sieťach nájdete mnoho skupín, ktoré sa venujú práve pacientom po prekonaní CMP. Zotavenie po cievnej mozgovej príhode je naozaj možné a do značnej miery to dokážete ovplyvniť spolu s pacientom práve vy, vytrvalosťou a pravidelnosťou.

  1. Dodržiavajte zdravú výživu

Mŕtvica môže byť výsledkom iného zdravotného stavu, ako je nekontrolovaná hypertenzia. Aby ste znížili zbytočný stres vášho tela, obmedzte príjem tukov, cholesterolu a sodíka. Vyvážená strava a konzistentný rozvrh jedál sú rozhodujúce pre rýchlejšie zotavenie sa po CMP. Zdravá a na živiny bohatá strava prispieva k celkovej fyzickej aj duševnej pohode a tvorí základ liečebného procesu.

Zotavovanie sa z mŕtvice je celoživotný proces, ktorý pozostáva z malých krokov v priebehu mnohých mesiacov a rokov. Na ceste budú dobré aj zlé dni, s vrcholmi a pádmi. Dobrý plán starostlivosti o mozgovú príhodu umožní pacientovi a rodine vidieť, aký pokrok ste doteraz dosiahli, a aké ďalšie pokroky vás určite čakajú. Na Slovensku je mnoho pacientov, ktorí prekonali CMP a preto existuje množstvo online skupín a poradní, kde môžete vzájomne zdieľať svoje doposiaľ získané skúsenosti, prípadne sa dozvedieť niekoľko overených rád od iných ľudí v podobnej situácii.

18
Komentovať